Ζερβάκης Χαρίλαος

Ζερβάκης Χαρίλαος Γενικός Χειρουργός

Επιμελητής, Β' Χειρουργική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι