Βλάσση Λαμπρινή

Βλάσση Λαμπρινή Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Επιμελήτρια Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Άδεια Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, μετά από εξάσκηση αρχικά στη 10η και κατόπιν στην 7η Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, καθώς επίσης και στις ΜΕΘ της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
  • Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [MSc – «Διαταραχές της   αναπνοής   στον   ύπνο – Εργαστηριακή   και   κλινική   ιατρική   του   ύπνου»]
  • Εκπαίδευση στις βρογχοσκοπήσεις (απλές και EBUS) στο Κεντρικό Βρογχολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” – Κέντρο Αναφοράς στην επεμβατική βρογχοσκόπηση

Διδακτορική Διατριβή

• Υποψήφια κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Οι ανοσοτροποποιητικές και κλινικές επιδράσεις της θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της IL-5 (mepolizumab) και του υποδοχέα της IL-5 (benralizumab) στην ανώτερη και κατώτερη αναπνευστική οδό, σε ασθενείς με σοβαρό ηωσινoφιλικό άσθμα και ρινικούς πολύποδες»

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

• European Respiratory Society

• World Association for Bronchology and Interventional Pulmonology

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

• 16.08.2023 ως και σήμερα

Ιατρός Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Συνεργάτης της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Υγεία

• 16.08.2023 ως και σήμερα

Ιδιώτης Ιατρός Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

• 16.03.2022 – 31.07.2023

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β’ στην 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος του ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

• 28.01.2022 – 15.03.2022

Ειδικευμένη Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος με παράταση σύμβασης ειδικότητας κατόπιν κτήσεως του τίτλου ειδικότητας στην 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος του ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

• 27.09.2016 – 27.01.2022

Ειδικευόμενη Ιατρός στην Πνευμονολογία – Φυματιολογία – αρχικά στην 10η Πνευμονολογική Κλινική και κατόπιν στην 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος του ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

• 18.06.2015 – 28.08.2016

Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Περιφερικό Ιατρείο Βαλτεσινίκου (ΑΓΟΝΟ) αρμοδιότητας του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας στην Αρκαδία

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

• Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα 

• Αναπνευστικές Λοιμώξεις

• Νοσήματα των Αεραγωγών

• Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο

• Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

• Καρκίνος του Πνεύμονα

• Αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας με μη επεμβατικό αερισμό

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

• “Can steroids reverse the severe COVID-19 induced “cytokine storm”?”,Kolilekas L, Loverdos K, Giannakaki S, Vlassi L, Levounets A, Zervas E, Ga-ga M.,J Med Virol. 2020 Nov;92(11):2866-2869.

• “Endobronchial Tuberculosis”,Konstantinos Livanios, Irma Bracka, Evgenia Kalama-ra, Lamprini Vlassi, Elias Kainis,Case report, PNEUMON medical journal, Hellenic Thoracic Society, Vol. 30, Jan-Mar 2017