Βέργαδος Νικόλαος

Βέργαδος Νικόλαος Ορθοπαιδικός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Μάρτιος 2005 έως Μάρτιος 2010-Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Λαϊκό Αθηνών
 • Μάρτιος 2004 έως Δεκέμβριος 2004-Ορθοπαιδικη Κλινική 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: “Η επίδραση της δημιουργίας οστικού πώρου σε οστικούς μεταβολικούς δείκτες διαβητικών ασθενών”.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Τακτικό μέλος Ελληνικής Oρθοπαιδικής Εται-ρείας (ΕΕΧΟΤ)

 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΧΟΤ για τα ετη 2007 και 2008 

 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΟΧ για το 2007 ( Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών)

 • Μέλος τμήματος άκρου ποδός και ποδοκνη-μικής της ΕΕΧΟΤ

 • Μέλος της ευρωπαϊκής εταιρείας άκρου πο-δός και ποδοκνημικής

 • Μέλος του Ι.Μ.Ε.Θ.Α (Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντι-θρομβωτική Αγωγή)

 • Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων (Α-ΘΛΕΤΙΑ)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • πρίλιος 2010 έως σήμερα Επιμελητής Β Ορθοπαιδικής κλινικής νοσοκομείου Υγεία

 • Μάρτιος 2005 έως Μάρτιος 2010 Ορθοπαιδική Κλινικής Γ.Ν. Λαϊκό Αθηνών 

 • Μάρτιος 2004 έως Δεκέμβριος 2004 Ορθοπαιδική Κλινική 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

 • Ιούλιος 2003 έως Φεβρουάριος 2004, Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

 • Ιανουάριος 2000 έως Ιανουάριος 2011 Ιατρός Αγώνων Ποδοσφαίρου Πρωταθλήματος Ε.Π.Ο.

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των μετεκ-παιδευτικών μαθημάτων του τμήματος της ποδοκνημικής και άκρου ποδός 2005-2014

 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής Ετήσιου Συνέδριου του Τμήματος Ποδοκνημικής – Ά-κρου ποδός, Αιδηψός 2-4 Ιουνίου 2006

 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 1ο Ελληνο-Αυστριακού Συνεδρίου του τμήματος ποδο-κνημικής και άκρου ποδός 

 • Μύκονος, 21-23 Σεπτεμβρίου, 2007

 • Mέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για το 63 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαι-δικής και Τραυματολογίας 

 • Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2007.

 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 27-30 Μαρτίου 2008

 • Mέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για το ετήσιο Συνέδριο του τμήματος ποδοκνημικής και άκρου ποδός. Ναύπλιο, 4-7 Σεπτεμβρίου 2008

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής για το 68ο Πα-νελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.Αθήνα, 3-6 Οκτωβρίου 2012

 • Εισηγητής στα μαθήματα εκπαιδευτικού περιεχο-μένου προς το νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκο-μείου Υγεία από το 2011 έως σήμερα

 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιστημο-νικής ένωσης του νοσοκομείου Υγεία από το 2014 έως σήμερα

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Μικρής παρεμβατικότητας επεμβάσεις

 • Ολική αρθροπλαστική ισχίου – γόνατος και ποδοκνημικής

 • Αθλητικές κακώσεις

 • Αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος και ώμου

 • Σύγχρονη τεχνική οστεοσύνθεσης καταγμάτων

 • Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων αγκώνος

 • Χειρουργική άκρας χειρός και μικροχειρουργικής

 • Ενδοσκοπική χειρουργική καρπιαίου σωλήνα

 • Χειρουργική άκρου ποδός

 • Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης βλαισού μεγάλου δακτύλου και πτώσης μεταταρσίων (κότσια)

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Μικροχειρουργική άνω άκρου

 • Μεταγγισιοθεραπεία

 • Αιματολογικά νοσήματα

 • Χειρουργική άκρου ποδός

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πτυχιακή διατριβή 2/1999 με τίτλο: «Επανασυγκολλήσεις άνω άκρων – Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα» με βαθμό «Άριστα» 

 • Υποτροφία σε κέντρο άκρου ποδός στο εξωτερικό. πόδι ( Προβλήματα και Αρχές Αντιμετώπισης) Βραβείο καλύτερης εργασίας Ετήσιο Συνέδριο του τμήματος ποδοκνημικής και άκρου ποδός. Ναύπλιο, 4-7 Σεπτεμβρίου 2008

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Το Ρευματοειδές πόδι» Ε.Ντούνης – Χ.Μουτσόπουλος 2006

 • Συμμετοχή στη μετάφραση του βιβλίου, Oxford Εγχειρίδιο Αθλητιατρικής Επιμέλεια Α.Μήτσου

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Ιntra-articular injection of hyaluronic acid for the treatment of haemophilic arthropathy. Ηaemophilia 2006, Vol. 12 (2) 80-90. 

 • Foot and ankle injuries during the Athens 2004 Olympic Games Journal of Foot and Ankle Research 2009, 2: 9 

 • Η αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων καταγμάτων με ενδομυελική ήλωση τύπου Endovis. 10th EFORT (Εuropean Federation of Orthopedics and Traumatology) Congress. Vienna, Aυστρία 3-6 Ιουνίου 2009

 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων εγγύς πέρατος βραχιονίου με κλειδούμενη πλάκα τιτανίου. 66Ο Πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010.

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων του μέσου τριτημορίου της κλείδας 66Ο Πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

 • Το λειτουργικό αποτέλεσμα της χειρουργικής αντιμετώπισης των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος βραχιονίου 67ΟΠανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου 2011

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των ρήξεων του Αχιλλείου Τένοντα 68Ο Πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 3-6 Οκτωβρίου 2012

 • Η αρθρόδεση της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης για την αντιμετώπιση σοβαρών παραμορφώσεων βλαισού μεγάλου δακτύλου 68Ο Πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 3-6 Οκτωβρίου 2012

 • Η οστεοτομία βάσης ανοικτής σφήνας πρώτου μεταταρσίου για την αντιμετώπιση σοβαρών παραμορφώσεων βλαισού μεγάλου δακτύλου 68Ο Πανελλήνιο ορθοπαιδικό συνέδριο Αθήνα, 3-6 Οκτωβρίου 2012

 • Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση της φλεβικής θρόμβωσης στην ορθοπαιδική χειρουργική 2ο Πανελλήνιο συνέδριο θρόμβωσης

 • Αντιθρομβώτική αγωγή, Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2014