Βασιλάκης Γεώργιος

Βασιλάκης Γεώργιος Ουρολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)
 • Fellow of European Board of Urology , 2005
 • Robotic Surgery Training Course , Στρασβούργο 2008

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Ευρωπαϊκή ουρολογική εταιρία (EAU)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. (1997-1998)

 • Ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας (1998-1999)

 • Υπεράριθμος ειδικευόμενος ουρολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας (1999-2000)

 • Ειδικευόμενος ουρολογίας στο Γενικό Κρατικό Νοσ. Αθηνών (2000-2004)

 • Εσωτερικός βοηθός γυναικολογίας στο Γενικό Κρατικό Νοσ. Αθηνών (2004)

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κακοήθη νόσοι ουροδόχου κύστης ,νεφρού,όρχι

 • Λιθίαση ουροποιητικού – ενδοουρολογία

 • Κολοήθης υπερπλασία προστάτη

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Η ανοσοκυτταρολογία της κυτοκερατίνης 20 των ούρων έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από την τυπική κυτταρολογική εξέταση ούρων στην διάγνωση καρκίνου μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης. Urology 66 : page 536-541, 2005