Τσουτσάνης Αθανάσιος

Τσουτσάνης Αθανάσιος Ορθοπαιδικός

Διευθυντής ΣΤ' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο Ιατρικής 1988 Πανεπιστήμιο Ρώμης La Sapienza
  • Ειδικότητα Ορθοπεδικής Χειρουργικής 1996 Στο Γκνα

 

Διδακτορική Διατριβή

  • Πανεπιστήμιο Αθήνας 1998

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • SIGASCOT

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Β’ Ορθοπεδική Κλινική Πγνα «.Γ. Γεννηματάς» 01/01/1997-17/08/1999

  • Επισκέπτης Καθηγητής Με Τον Βαθμό Του Λέκτορα Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ακαδημαϊκό Έτος 2000-2001)

  • Αναπληρωτής Διευθυντής Β’ Ορθοπεδικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Έως 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

  • Εκπαιδευτής των Ειδικευόμενων Ιατρών Γενικής Ιατρικής 1998

  • Εκπαίδευση Φοιτητών Πανεπιστήμιου Πάτρας 1997-1998