Τσεκούρας Αναστάσιος

Τσεκούρας Αναστάσιος Πλαστικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1987 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • 1992 – 1994 Ειδικεύτηκε στην Πλαστική Χειρουργική στην Αγγλία (Hillington South Manchester Hospital, Mount Vernon Hospital, Countess of Chester Hospital, Withington University Hospital, Prof. J. Bostwick III)

Μετεκπαίδευση:

 • 1998 – 1999. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αμερική (Emory University School of Μedicine, Atlanta), στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας (Centro de Estudos Ivo Pitanguy, Prof. I. Pitanguy) και στην Ljubljana της Σλοβενίας (University Medical Center Ljubljana, Prof. Z. Arnez).
 • Φεβ.1999 Απόκτηση του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητος Πλαστικής Χειρουργικής.

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

 • Σύμβουλος Πλαστικός Χειρουργός του Τμήματος Μαστού της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας και παράλληλα μέλος πολλών Διεθνών Εταιρειών Πλαστικής Χειρουργικής (BAPRAS, AACS, ESPRAS, ESLAS, IPRAS, IS-PRAS, ISAPS).

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Μάιος 2002 – Απρ.2008 Δ/ντης της B΄ Kλινικής Πλαστικής Χειρουργικής της Κλινικής Ψυχικού του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

 • Μάιος 2008 – Σήμερα  Δ/ντης της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Μαιευτικού, Γυναικολογικού & Χειρουργικού Κέντρου «Λητώ».

 • Έχει επιτυχώς ανανεώσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με το General Medical Council στη Μεγάλη Βρετανία, όπου δραστηριοποιείται επίσης επαγγελματικά από το 2013, έχοντας πάντα ως βάση του την Αθήνα.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Εξειδικεύεται στην Αισθητική Χειρουργική, την Επανορθωτική Χειρουργική Αποκατάστασης του Μαστού, τη Μικροχειρουργική, την Ενδοσκοπική Πλαστική Χειρουργική και στα Laser στην Πλαστική Χειρουργική.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια & Διεθνή Συνέδρια ως ομιλητής. Έχει δημοσι-εύσεις σε επιστημονικά ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού και έχει γράψει το κεφάλαιο «Ενδοσκοπική Πλαστική Χειρουργική» (Endoscopic Plastic Surgery) στο βιβλίο «Λαπαροενδοσκοπική & Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική», (A. Tsekouras, In Hellenic Surgical Society [Ed.] Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery 2002, Chapter 51:p555-566), έκδοση της Ελληνικής Χειρουργικής Ε-ταιρείας (2002). Επίσης, στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγεται και το κεφά-λαιο: Palmar fasciectomy and keloid formation: a case report, A. Tsekouras, D. McGeorge. Countess of Chester Hospital Br J Plast Surg 1999; Vol 52:p593-594.

 • Η εισήγηση και οι προτάσεις του στην Αποκατάσταση του Μαστού μετά από Μαστεκτομή με Μεθόδους Πλαστικής Χειρουργικής περιλαμβάνονται στο βι-βλίο με τίτλο «Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού» (έκδοση 2013). Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη προ-σπάθεια διαμόρφωσης και καταγραφής στην Ελλάδα εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών στη χειρουργική ογκολογία του μαστού, με γνώμονα την εμπεριστα-τωμένη ιατρική γνώση αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας.

 • Είναι reviewer του Βρετανικού Περιοδικού Πλαστικής Χειρουργικής (Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery) από το 2006. 

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1982 – 1987) και έχει βραβευθεί από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία το 1991 και το 1992.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Endoscopic Plastic Surgery. A. Tsekouras, In Hellenic Surgical Society (Ed.) Laparoendoscopic & Minimally Invasive Surgery. 2002, Chapter 51: p555-566

 • Palmar fasciectomy and keloid formation: a case report. A. Tsekouras, D. McGeorge. Countess of Chester Hospital Br J Plast Surg 1999; Vol 52: p593-594