Τρελλόπουλος Άγγελος

Τρελλόπουλος Άγγελος Ορθοπαιδικός

Eπιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 6ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος αποφοίτησης 2012)
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταβολικά νοσήματα των οστών» (Master of Science, MSc) (έτος αποφοίτησης 2017)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθλητικής Τραυματολογίας και Αρθροσκόπησης (ESSKA) από το 2017

 • Ελληνικής Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου από το 2016

 • Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης” από το 2016

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ από το 2014

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 05/2012-01/2015: Οπλίτης ιατρός Υγειονομικού Σώματος με Θητεία στο Σ.Τ.Ε.Π. του 95 Τ.Υ.Ε.Θ. στη Ρόδο

 • 06/2013-08/2014: Ειδικευόμενος ιατρός Χειρουργικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.

 • 09/2014-10/2015: Ειδικευόμενος ιατρός Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Χαλκίδας

 • 11/2015-01/2016: Κλινικός & επιστημονικός συνεργάτης Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.

 • 01/2016- 11/2017: Ειδικευόμενος ιατρός Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ.

 • 11/2017- 05/2018: Εξάμηνη Ειδίκευση στο τμήμα Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α ΚΑΤ

 • 05/2018- 11/2018: Εξάμηνη Ειδίκευση στο τμήμα Αθλητικών Κακώσεων, Γ.Ν.Α ΚΑΤ

 • 12/2018- 12/2019: Ετήσια Ειδίκευση Παιδοορθοπαιδικής, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

 • 01/2018- 08/2020: Κλινικός & επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Υγεία

 • 08/2020-Σήμερα: Επιμελητής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Συμμετοχή-Παρουσίαση Εργασιών σε Συνέδρια

 • Επιπλοκές μετά από ρήξη ΠΠΧΣ. (Ν.Πισκοπάκης ,Α.Πισκοπάκης ,Α.Τρελλόπουλος) 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης», Θεσσαλονίκη 2017

 • PATELLA RECURRENT DISLOCATION (Ν.Πισκοπάκης ,Α.Πισκοπάκης,Ι.Ψυχάρης ,Α.Τρελλόπουλος) Advanced Course on Knee Surgery, Αθήνα 2017,  Ε.Ε.Χ.Ο.Τ

 • An introduction for shoulder arthroplasty (Α.Τρελλόπουλος) 3rd Athens Shoulder Course, Αθήνα 2019

 • REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH ARTHRITIS AND INTACT ROTATOR CUFF-EARLY RESULTS (Τρελλόπουλος Α, Παντεκίδης Γ, Αβραμίδης Γ. , Κοκκινέλη Σ. , Μπριλάκης Ε , Αντωνογιαννάκης) , 75ο Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Αθήνα 2019

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αρθροσκοπική Χειρουργική

 • Χειρουργική Ώμου

 • Χειρουργική  Γόνατος

 • Χειρουργική Ισχίου

 • Χειρουργική Ποδοκνημικής- Άκρου Ποδός

 • Χειρουργική  Άκρας Χειρός & Μικροχειρουργική

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης παθήσεων ώμου   

 • Τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης παθήσεων ισχίου

 • Τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης παθήσεων γόνατος

Διακρίσεις & Βραβεία

 • 2017 Υποτροφία Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) στο 1ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ειδικευόμενων Ορθοπαιδικής, Φάρο, Πορτογαλία, 1st FORTE Summer School Portugal , EFORT , Faro

 • 2018 Ταξιδιωτική Υποτροφία Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας ΕΑΕ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Trellopoulos, A., Brilakis, E. & Antonogiannakis, E. Alternative and additive arthroscopic soft-tissue procedures for anterior shoulder instability. Obere Extremität (2021).

 2. Trellopoulos A, Angelis S, Komnos G, Avramidis G, Gikas E. Dissociation of Modular Total Hip Arthroplasty at the Neck-stem Interface: A Unique but Possible Complication. Cureus. 2019 Sep;11(9).

 3. Avramidis, G., Kokkineli, S., Trellopoulos, A., Tsiogka, A., Natsika, M., Brilakis, E. and Antonogiannakis, E., 2020. Excellent clinical and radiological mid-term outcomes for the management of recurrent anterior shoulder instability by all-arthroscopic modified Eden-Hybinette procedure using iliac crest autograft and double pair of button fixation system:“three-year clinical case series with no loss to follow up.”Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery.

 4. Angelis S, Trellopoulos A, Kondylis AK, Mirtsios H, Katsimantas A, Solakis EP, Apostolopoulos AP, Kyriazis Z, Michelarakis JΝ. Multifocal Οsteomyelitis Localization after Pyomyositis in Children: Importance of Timely Response. 2019 Apr;11(4).

 5. Malahias MA, Chytas D, Kostretzis L, Trellopoulos A, Brilakis E, Antonogiannakis E. Modern trabecular metal-backed glenoid components in total shoulder arthroplasty: What is the evidence? A systematic review. Shoulder & Elbow. 2020:1758573220914277.

 6. Brilakis E, Malahias MA, Patramani M, Avramidis G, Gerogiannis D, Trellopoulos A, Antonogiannakis E. All-Arthroscopic McLaughlin’s Procedure in Patients with Reverse Hill–Sachs Lesion Caused by Locked Posterior Shoulder Dislocation. 2019 Dec 31.

 7. Angelis S, Vynichakis G, Trellopoulos A, Apostolopoulos A, Filippou D, Salmas M, Chandrinos M, Balfousias T, Palaiodimos L, Kyriazi N, Michelarakis J. Derotational Subtrochanteric Osteotomy and External Fixation for the Treatment of Neurogenic Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy: Could This Be a Viable Method of Treatment?. 2020 Mar;12(3).

 8. Angelis S, Vynichakis G, Trellopoulos A, Mirtsios H, Michelarakis JΝ. Strangling Congenital Constriction Ring Band of the Forearm with Fracture: A Rare Case Report. 2019 Mar;11(3).

 9. Malahias MA, Avramidis G, Brilakis E, Trellopoulos A, Antonogiannakis E. Non-anatomic arthroscopic repair of massive rotator cuff tears versus anatomic complete arthroscopic repair: a case-control study. Musculoskeletal surgery. 2019 May 30:1-7.

 10. Malahias MA, Brilakis E, Avramidis G, Trellopoulos A, Antonogiannakis E. Arthroscopic partial repair with versus without biodegradable subacromial spacer for patients with massive rotator cuff tears: a case–control study. Musculoskeletal surgery. 2020 Mar 2:1-9.

 11. Avramidis G, Trellopoulos A, Brilakis E, Antonogiannakis E. Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears an effective and safe treatment option. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Hellenica. 2019;70(1).