Τασιόπουλος Ιωάννης

Τασιόπουλος Ιωάννης Γενικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Εθνικό Καποδιστριακό Ιατρική Σχολή Αθηνών 1974–1980
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Νοσοκομείο Ερ.Σταυρός 1983-1989

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική χειρουργική εταιρεία

 • Union Medical Balcanique

 • Ελληνική Εταιρεία Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

 • ΙΣΑ

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικότητα

 • 1982-1983 : Αγροτικό ιατρείο Νοσοκομείο Κιλκίς

 • 1990 – σήμερα : ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Χειρουργική πεπτικού

 • Λαπαρασκοπική χειρουργική