Ταουφίκ Χάνι

Ταουφίκ Χάνι Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Δ' Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική Σχολή Καϊρου Αιγύπτου, 1974 (Μ.Β/Β.Ch)
 • Αναγνώριση του Πτυχίου με Αντίστοιχο Τίτλο Πτυχίου Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1975
 • Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργικής, 1982

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • American Society of Colorectal Surgery

 • European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S)

 • Ελληνική Λαπαροσκοπική Εταιρία 

 • International Association of Surgeons and Gastroenterologists

 • European Video/Surgery Association

 • International Association of Bariatric Surgery

 • Greek Bariatric Association

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Έμμισθος βοηθός Χειρουργικού Τμήματος Νοσοκομείο Υγεία, 1983

 • Έμμισθος Eεπιμελητής Α’ Χειρουργικού Τμήματος Νοσοκομείο Υγεία, 1985 

 • Προϊστάμενος Χειρουργικού Τομέα Νοσοκομείο Υγεία, 1987

 • Αναπληρωτής Διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία, 1988 

 • Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία, 1997 

 • Διευθυντής της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία, 2000 

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Εκμάθηση Χρήσης Laser στην Ιατρική (Ελληνική Eταιρία εφαρμογών Laser), 1992

 • Course of Laparoscopic Surgery: (experimental surgery in pigs) Yale University School of Medicine / Athens University, 1993 

 • Laparoscopic Skills: enhancement and saturating course Yale University School of Medicine, 1996

 • PPH Training: Hemorroidectomy using the Longo Technique St. Elisabeth Hospital Vienna, Austria, 2001 

 • PHS Training: Inguinal Hernia Mesh Repair, (System 3 in One)  Svoltasi Hospital Venice , Italy, 2003

 • Training in: Laparoscopic Transverse Gastroplasty using adjustable French Gastric Band  Lyon, France, 2003 

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Λαπαροσκοπική Κιρσοκήλη

 • Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή

 • Λαπαροσκοπική Γαστροπλαστική

 • Λαπαροσκοπική Κολεκτομή και Κοιλιοπεριναική εκτομή

 • Λαπαροσκοπική Εκτομή Kύστης, Nεφρού και Hπατος

 • Πλαστική Βουβωνοκήλης με χρήση νέου πλέγματος, (System 3 in one)

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Πλαστική Βουβωνοκήλης με χρήση νέου πλέγματος, (System 3 in One), PHS Training in: Inguinal Hernia Mesh Repair, (System 3 in One), Svoltasi Hospital Venice, Italy, 2003

 • Λαπαροσκοπική Γαστροπλαστική, Training in: Laparoscopic Transverse Gastroplasty using adjustable French Gastric Band, Lyon,France, 2003

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 •  Τιμητική διάκριση Shield of Medicine από την Medical Scientific Society για τις Ιατρικές Υπηρεσίες εντός και εκτός Αιγύπτου 2001

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Spyrou M, Taoufik H: Surgical procedures for the treatment of rectal prolapse. IATRIKA ANALEKTA, 2015; 2: p 1331-1335

 • Taoufik H, Spyrou M : Stapled hemorrhoidopexy.  IATRIKA ANALEKTA, 2015; 2: p 1315-1318

 • Taoufik H et all, Use of Ultracision in Laparoscopic Surgery. Surgical Endoscopy,1998; 12: p 749