Σταγάκη Μαρία

Σταγάκη Μαρία Γενικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Εκπαίδευση Μετά την Ειδικότητα:

 • Πρώτο Ιατρικό-Νοσηλευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 12-13/10/1991, Α΄Προπαιδ. Χειρουργική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Β΄Επιδοτούμενο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργι-κής, Οργάνωση από το Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 19/10 έως 15/12/1993
 • Επιδοτούμενο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε θέματα Μεθοδολογίας Ιατρικής Ερευνας και χρήσης Η/Υ, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Παν/μίου Αθηνών, 24/10 έως 31/12/1994
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα με θέμα «Εξελίξεις στη Χειρουργική», Β΄Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 25-28/5/1992.
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Δ’ σειράς Γενικής Χειρουργικής 1989 (Ορ-γάνωση από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
 • Απονομή Γ’ Βραβείου στις Εξετάσεις του έτους 1989 των Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ε΄σειράς Γενικής Χειρουργικής 1990 (Οργάνωση από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ΣΤ΄σειράς Γενικής Χειρουργικής 1991 (Οργάνωση από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ζ’ σειράς Γενικής Χειρουργικής 1992 (Οργάνωση από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α΄σειράς Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 1985-1986 (Οργάνωση από την Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αγγειοχειρουργικής 1988-1989 (Οργάνωση από την Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία)
 • Premier Seminaire Franco-Hellenique sur le cancer, Oncologia Europae, Athens, 20/5/1989
 • American-Hellenic Surgical Congress, 25-27/3/1994, Athens, Greece
 • Second Bi-Annual International Symposium on Advanced LaparoEndoscopic Surgery, Yale University School of Medicine, 4-6/5/1995
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13/11/1995-18/01/1996.
 • 3rd International Symposium on Advanced LaparoEndoscopic Surgery, 29-31/5/1997, Athens, Greece
 • ATLS: Advanced Trauma Life Support, 1977
 • APLS: Advanced Pediatric Life Support Nov 1998, JOHN HOPKINS UNIV, BALTIMORE USA

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Θέμα: «Υψηλή ηπατικονηστιδοστομία RV στις ιατρογενείς κακώσεις του χοληδόχου πόρου»1993.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

 • Μέλος Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας

 • Μέλος Σωματείου Εκπαίδευσης Παιδικού Τραύματος

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Υγεία» από 1994

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Εκπαιδεύτρια στα Σεμινάρια Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος 2008,2009

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Βραβείο Εις μνήμην Αντώνη Παπαγιάννη « Ήθους και Επιστημονικής Επίδοσης 2003», ΔΘΚΑ «Υγεία»

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • «Περιεδρικά Αποστήματα» Ιατρικά Ανάλεκτα τόμος Γ΄ τεύχος 26 σελ. 1319-1321, 2015