Σουρλάς Νικόλαος

Σουρλάς Νικόλαος Καρδιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Απόφοιτος Φαρμακευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
  • Απόφοιτος Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 1991-1993: Δ.Θ.Κ.Α “ΥΓΕΙΑ”

  • 1993-1996: Γ.Κ.Α “ΑΘΗΝΩΝ”, Ωνάσειο Κ.Χ.Κ

  • 1996-μέχρι σήμερα: Δ.Θ.Κ.Α “ΥΓΕΙΑ”

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον:

  • Συγκοπτικά Επεισόδια 

  • Δοκιμασία Ανακλίσεως Tilt Test

Ερευνητικό Ενδιαφέρον:

  • Κλινική Καρδιολογία