Σκαρλέας Χρήστος

Σκαρλέας Χρήστος Ακτινοθεραπευτής

Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma-Knife και Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – MD, 1995
 • Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Αθηνών, 2001
 • Απόκτηση ιατρικής εξειδίκευσης στην Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου Gamma-Knife, University of Pittsburgh Medical Center, USA, 2008

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή με θέμα : Κλινική εκτίμηση της ενδοφλέβιας χορήγησης διφωσφονικών σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία για οστικές μεταστάσεις.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών Ξ

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – ESTRO (μέλος)

 • Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας – ASCO (μέλος)

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παρηγορητικής Αγωγής – ESPC (μέλος)

 • Παγκόσμια Εταιρεία Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – ISRS (μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής – HSFP (ιδρυτικό μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (μέλος)

 • Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά – ΙΣΠ (μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού (μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Παρηγορητικής Αγωγής (μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτής αγωγής του στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή (ιδρυτικό μέλος)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma-Knife, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Δεκέμβριος 2014

 • Ακτινοχειρουργός – Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική και Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Νοέμβριος 2007

 • Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος – Επιστημονικός συνεργάτης Κλινική ΑΘΗΝΑΙΟΝ – EUROMEDICA, Μάιος 2003

 • Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος – Επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Νοέμβριος 2001

 • Ειδικευόμενος Ιατρός στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία της Πανεπιστημιακής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής – Αρεταίειο Νοσοκομείο, Οκτώβριος 1996 – Δεκέμβριος 2000

 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων – Δ΄ Σώμα Στρατού, Μάρτιος 1995 – Σεπτέμβριος 1996.

Εκπαιδευτική Πείρα:
Έχει διδάξει σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια για φοιτητές, ειδικευόμενους ιατρούς και ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό.

 • Ομιλίες με θέμα: Ακτινοθεραπεία Καρκίνου Προστάτη. Εργαστήριο Ακτινολογίας Παν/μίου Αθηνών.

 • Αρεταίειο Νοσοκομείο. Ιούνιος 2000.

 • Ομιλία με θέμα: Φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις παχέος εντέρου. – Ακτινοθεραπεία στον Καρκίνο του Ορθού. Δεκέμβριος 2005

 • Ομιλίες με θέμα: Καρκίνος Μαστού. – Ακτινοθεραπεία μετά τη Μαστεκτομή. Εκπαιδευτικές συναντήσεις Ειδικευόμενων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Μάιος 2006.

 • Ομιλία με θέμα: « γ-knife in brain metastases ». 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Μάιος 2007. 

 • Ομιλία με θέμα: Νεώτερα Ακτινοθεραπευτικά δεδομένα στην αντιμετώπιση κακοήθων Νεοπλασμάτων. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β΄ Χειρουργικού Τομέα Ασκληπιείου Βούλας. Φεβρουάριος 2011.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ, 6 – 18 MV 

 • Υπερκλασματοποιημένη Επιταχυνόμενη Ακτινοθεραπεία

 • Υποκλασματοποιημένη Ακτινοθεραπεία

 • Λογισμικό 3D, IMRT, VMAT, IGRT, Adapted Radiotherapy (CBCT, EPID) 

 • Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (κεφαλής & σώματος) SRT – SBRT

 • Ακτινοχειρουργική – SRS

 • Ακτινοχειρουργική εγκεφάλου γ-knife 

 • Ακτινοθεραπεία με Ηλεκτρόνια 6, 9,12,15,18 ΜeV

 • Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης με μηχάνημα μεταφόρτισης (Micro Selectron)

 • Ακτινοχημειοθεραπεία

 • Ογκολογική εκτίμηση

 • Κλινική εξέταση

 • Ογκολογικό Συμβούλιο

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Νεοπλάσματα Εγκεφάλου

 • Ιmage (CBCT- EPID) – Computer Guided 3D – IMRT Ακτινοθεραπεία–Temodal σε όγκους του Εγκεφάλου

 • Νεοπλάσματα Κεφαλής και Τραχήλου

 • Γυναικολογικός καρκίνος

 • Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία SRT – SBRT

 • Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική SRS

 • Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική Μηνιγγιωμάτων και Ακουστικών Νευρινωμάτων με Gamma Knife

 • Ακτινοχειρουργική στον Εγκέφαλο.

 • Συνδυαστική Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Όγκων Εγκεφάλου και γ-knife στις Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

 • Μελέτη του ρόλου του PET/CT στο σχεδιασμό Ακτινοθεραπείας των λεμφωμάτων

 • MOSAIQ Δικτυακή Επικοινωνία – Διασφάλιση Ποιότητας

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου: The Role of PET/CT in Radiotherapy Planning of Lymphoma, στον Άτλαντα «Imaging of lymphomas with FDG PET/CT», Springer books.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Hypofractionated irradiation for gliomas with 45.5Gy in 13 fractions: a retrospective study. Kouloulias V1, Zygogianni A, Kouvaris J, Platoni K, Georgakopoulos J, Boviatsis E, Beli I, Tolia M, Antypas C, Karaiskos P, Scarleas C, Asimakopoulos C, Pantelakos P, Kelekis N., J Neurosurg Sci. 2015 Dec;59(4):447-53.

 • Management of brain metastasis in a patient with advanced epithelial ovarian carcinoma by gamma-knife radiosurgery. Nikolaou m., Stamenkovic S.,Stergiou C., Skarleas C., Torrens M., Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):205-9.

 • Investigating the clinical aspects of using CT vs CT-MRI images during organ delineation and treatment planning in prostate cancer radiotherapy. Tzikas A., Karaiskos P., Papanikolaou N., Sandilos P., Koutsouveli E., Lavdas E., Skarleas C., Dardoufas K., Lind BK., Mavroidis P. Technol Cancer Res Treat., 10, 231-42 (2011). 

 • Herpes simplex virus-1 (HSV-1) infection in radiation-induced oral mucositis. Nicolatou-Galitis O, Athanassiadou P, Kouloulias V, Sotiropoulou-Lontou A, Dardoufas K, Polychronopoulou A, Gonidi M, Kyprianou K, Kolitsi G, Skarleas C, Pissakas G, Papanikolaou IS, Kouvaris J. Support Care Cancer. 2006 Jul:14(7):753-62. Epub 2006 Jan 10.

 • Effect of fluconazole antifungal prophylaxis on oral mucositis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy. O .Nicolatou -Galitis, A. Velegraki, A. Sotiropoulou – Lontou, K. Dardoufas, V.Kouloulias, K. Kyprianou, G. Kolitsi, C. Skarleas, G. Pissakas, VS. Papanicolaou, J. Kouvaris. Supportive Care Cancer. 2006 Jan:14(1):44-51. Epub 2005 Jun 10. 

 • Response to radiotherapy in brain metastasis and survival of patients with non-small cell lung cancer. D. Antoniou, K. Kyprianou, G. Stathopoulos, C. Skarleas, G. Kolitsi, M. Veslemes, J. Dimitroulis, P. Giamboudakis, K. Marosis, O. Armenaki, C. Papageorgiou, C. Katis. Oncology Rep. 2005 Sep:14(3):733-6.

 • The use of tolouidine blue as a diagnostic aid in the follow – up of patients treated with radiotherapy for oral carcinoma. K. Dardoufas, O. Nicolatou – Galitis, G. Kolitsi, K. Kyprianou, G. Pissakas, C. Skarleas, P. Mavroidi, G. Nikolatos, V. Papanicolaou, A. Sotiropoulou – Lontou. Radiotherapy & Oncology, September 2002, VOL.64 (Suppl 1).

 • Life expectancy-quality of life after palliative radiotherapy for patients with brain metastases. C. Kyprianou, C. Skarleas, G. Kolitsi, E. Morianou, B. Taranto, S. Kosmidou, G. Stathopoulos, G. Manolakis, S. Rigatos. Radiotherapy & Oncology, September 2002, VOL.64 (Suppl 1).

 • A Phase II study evaluating the efficacy and safety of Temozolamide (tmz) post and concurrently with radiotherapy (RT) in the treatment of patients with previously untreated high grade gliomas. A.Miliadou, C.Dardoufas, I.Kouvaris, M.Balafouta, C.Skarleas, I.Kokakis, P.Mauroidi, S.Vosdoganis, D.Pandoleon, L.Vlachos. European Journal of Cancer (EJC), October 2001, VOL.37 (Suppl.6)

 • A Phase II study evaluating the efficacy and safety of Temozolamide Post-Radiation in the Treatment of patients with previously untreated high grade Gliomas. A.Miliadou, C.Dardoufas, I.Kouvaris, M.Balafouta, V.Kouloulias, C.Skarleas, I.Kokakis, P.Mauroidi, K.Mistakidou, L.Vlachos. Neuro-Oncology, July 2000, VOL.2 (Suppl.1)