Σιαλακούμα Αφροδίτη

Σιαλακούμα Αφροδίτη Βιολόγος – Εμβρυολόγος

MSc, PhDc, ESHRE Certified Senior Κλινική Εμβρυολόγος - Υπεύθυνη Ποιότητας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι