Σεψάς Ευάγγελος

Σεψάς Ευάγγελος Θωρακοχειρουργός

Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι