Ρουσάκης Αρκάδιος

Ρουσάκης Αρκάδιος Ακτινοδιαγνώστης

Διευθυντής Τμημάτων Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας και Οστεοπόρωσης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάκτωρ Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Διδακτορική Διατριβή

Τίτλος: «Συγκριτική μελέτη μεταξύ Μαστογραφίας & Μαγνητικού Συντονισμού σε ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού» 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού: ιδρυτικό μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Ταμίας

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR)

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (ESCR)

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών: 

 • Hospital Chronicles

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πρώην συνεργάτης του Τμήματος Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Κλινικής «Κυανούς Σταυρός», Αθήνα.

 • Ως ειδικευόμενος ιατρός, στα Νοσοκομεία: Νομαρχιακό Γενικό Πατησίων, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Κωνσταντοπούλειο-«Η Αγία Όλγα» Νέας Ιωνίας Αττικής, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε Ιατρικά Συνέδρια, Ημερίδες, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και Μαθήματα: εκατόν εβδομήντα δυο (172) ομιλίες και εισηγήσεις σε ελληνικές (125) και διεθνείς (47) εκδηλώσεις (μέχρι το τέλος του 2015).

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αξονική (Υπολογιστική) και Μαγνητική Τομογραφία

 • Αξονική Στεφανιογραφία

 • Μαγνητική Τομογραφία Μαστού και συναφείς επεμβατικές πράξεις

 • Ογκολογική Απεικόνιση

 • Επεμβατική Ακτινολογία με καθοδήγηση αξονικού είτε μαγνητικού τομογράφου

 • Τηλεδιάγνωση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Ιατρικά Συνέδρια: συνολικά εκατόν είκοσι τρείς (123), 55 σε διεθνή και 68 σε ελληνικά συνέδρια.

 • Δημοσιεύσεις: συνολικά πενήντα δυο (52), από τις οποίες είκοσι οκτώ (28) σε διεθνή & είκοσι τέσσερις (24) σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Βραβείο Αριστείας Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών «Υγεία», 2008

Βιβλία

 • “MRI of the Breast” in “Modern Mastology”, Ioannidou-Mouzaka L, editor. Paschalides Medical Books, Athens 2007. 

 • “CT Angiography in the diagnosis of coronary artery disease” in “CT Coronary Angiography, Andreou I.-Gouliamos A., eds. Konstantaras Medical Publications, Athens 2010.

 • “Imaging Criteria for the evaluation of Response to Treatment of Neoplastic diseases”. “Hygeia” Publications, Athens 2011.

 • “Cardiovascular System”, in “Protocols for Diagnostic & Interventional Procedures in Radiology”. Publications of Hellenic Radiological Society, Athens 2011.

 • “Mediastinal Tumors”, in “Protocols for Diagnostic & Interventional Procedures in Oncological Imaging”. Publications of Hellenic Radiological Society, Athens 2011. 

 • “Imaging Criteria for Tumor Treatment Response Evaluation” in “Imaging in Clinical Oncology”, Gouliamos AD, Andreou JA & Kosmidis PA, eds. Springer 2014.

 • “MR Mammography” ” in “Imaging in Clinical Oncology”, Gouliamos AD, Andreou JA & Kosmidis PA, eds. Springer 2014.

 • “Highly Aggressive Lymphοmas”. Tsirigotis PD, Papathanasiou ND and Rousakis AC. In “PET-CT in Lymphomas. Kosmidis PA, Andreou JA and Gouliamos AD, eds. Springer 2016.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Karaiskos P, Moutsatsos A, Pappas E, Georgiou E, Roussakis A, Torrens M, Seimenis I. A simple and efficient methodology to improve geometric accuracy in gamma knife radiation surgery: implementation in multiple brain metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Dec 1; 90(5):1234-41.

 • Laspas F, Rousakis A, Kritikos N, Mourmouris C, Efthimiadou R, Andreou J. Imaging of Cor-onary Artery bypass Grafts by Computed Tomography Coronary Angiography. Curr Probl Diagn Radiol 2013;42:241-248

 • Laspas F, Tsantioti D, Roussakis A, Kritikos N, Efthimiadou R, Kehagias D, Andreou J. Correlation of radiation dose and heart rate in dual-source computed tomography coronary angiography. Acta Radiol. 2011;52:273-7.

 • Laspas F, Rousakis Α Papadopoulos S, Fanariotis I, , Kritikos N. “Mixed tumor of the Vagina: US & MRI findings”. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2010;35:617-9

 • Rousakis Α. “Magnetic Resonance Imaging of Gastrointestinal Tumors”. Digestive Oncology, 2009;9(1):54

 • Karatzis EN, Pipilis AG, Malios K, Andreou J, Roussakis A, Tsertos F, Danias PG. Cardiac magnetic resonance detection and typical appearance of microvascular obstruction following myocardial infarction. Hellenic J Cardiol. 2008

 • Laspas F, Roussakis A, Efthimiadou R, Papaioannou D, Papadopoulos S, Andreou J. «Percutaneous CT-guided fine-needle aspiration of pulmonary lesions: results and complications in 409 patients. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2008; 52:458-462. 

 • Maniatis V, Chrisikopoulos H, Roussakis A, Vardaki H, Efthimiadou R, Savidou D, Pappas J, Andreou J. “CT evaluation of gastrointestinal (GI) tract perforation”. Digestive Surgrery 2004;21:18.

 • Danias PG, Roussakis A, Ioannidis JPA .“Diagnostic Performance of Coronary Magnetic Resonance Angiography as compared against Conventional X-Ray Angiography: a Meta-Analysis”. Journal of American College of Cardiology 2004;44:1867-76.

 • Roussakis A, Baras P, Seimenis I, Andreou J, Danias PG. “Relationship of Number of phases per Cardiac Cycle and Accuracy of Measurement of Left ventricular Volumes, Ejection Fraction and Mass”. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2004; 6(4).