Ρουμελιώτης Αθανάσιος

Ρουμελιώτης Αθανάσιος Χειρουργός

Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι