Ψωμά-Πασιάλη Μαρία

Ψωμά-Πασιάλη Μαρία Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • American Board certified in Internal medicine 1992-2002
 • American Board certified in Anesthesiology 1995-present
 • Bachelor of Science in Biology, Biochemistry 1984
 • Doctor of medicine 1988

Εκπαίδευση: 

 • University of Minnesota College of Liberal Arts: 1980-1982
 • University of Minnesota college of Biological Sciences: 1982-1984
 • University of Minnesota School of Medicine: 1984-1988
 • Mayo Clinic School of Medicine: Internal Medicine Residency 1988-1991
 • Mayo Clinic School of Medicine: Anesthesiology Residency 1992-1995

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Mayo Clinic Department of Anesthesiology: Staff Anesthesiologist (Contract Consultant) 1995 έως σήμερον. 

 • Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» τμήμα Αναισθησιολογίας και Χρόνιου Πόνου: Συνεργάτης Αναισθησιολόγος 1995 έως σήμερον. 

 • Κρατικό Νοσοκομείο ΚΥΠΡΟΥ «Μακάριος» Τμήμα Αναισθησιολογίας:Σύμβουλος Παιδοαναισθησιολογίας 2015 έως σήμερον. 

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Εκπαίδευση Αναισθησιολόγων και Νοσηλευτών Αναισθησιολογίας (Mayo Clinic)

 • Εκπαίδευση Μαθητών Ιατρικής Σχολής (Drexel University work co-op)

 • Εκπαίδευση Αναισθησιολόγων στην Ινοπτική Διασωλήνωση (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 • Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Advanced Pediatric Life Support(APLS) πιστοποιημένο από την

 • Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Περιοχική Αναισθησία

 • Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου

 • Αντιμετώπιση Οξέως Πόνου