Πολυχρονιάδου-Σκούρου Σοφία

Πολυχρονιάδου-Σκούρου Σοφία Ορθοπτίστρια

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • D.B.O. D. Moorfields Eye Hospital (Λονδίνο)
 • O.P.O.S. (St. Gallen, Ελβετία)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • OCE (Orthoptistes de la Communauté Européenne)

 • ISA (International Strabismological Association)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Moorfields Eye Hospital (Λονδίνο)

 • Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

 • The London Hospital (University of London)

 • Συνεργάτης, Δ.Θ.ΚΑ  “ΥΓΕΙΑ”

 • Ελεύθερη επαγγελματίας (Ιδιωτικό Ιατρείο)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Στραβισμοί

 • Προληπτικό έλεγχο Στραβισμού

 • Διπλωπία

 • Νευρο-οφθαλμολογία

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα EUS€REEN 2020

 • Screening of Special Olympic Athletes.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

The importance of the Orthoptist in the treatment of neurological acquired binocular diplopia”, International Strabismological Association / American Paediatric Ophthalmological and Strabismological Congress, Washington 2018

ORTHOPTICS IN GREECE AND PROSPECTS FOR THE FUTURE OF OUR PROFESSION”, First Transalpine Congress, Torino 2017