Πολίτη Κωνσταντίνα – Σαββίνα

Πολίτη Κωνσταντίνα – Σαββίνα Ενδοκρινολόγος

Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι