Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • «Diploma» Ιατρικής του Κρατικού Ιατρικού Ινστιτούτου της ΑΛΜΑ-ΑΤΑ, Καζακστάν (30-07-1994).Ο γενικός βαθμός στον αξιολογικό χαρακτηρισμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.
 • Αναγνώριση του ανωτέρω τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ με την υπ’ αριθμ. 10/182/96 απόφαση.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1585/21.05.1996 απόφαση της διάταξης του Α.Ν. 1565/1939, Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής του τομέα Νότιας Αθήνας Της Νομαρχίας Αθηνών.
 • Με τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 7874/16-11-2005 απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Νομαρχίας Αθηνών, μου χορηγήθηκε ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Διδακτορική Διατριβή

 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Συμβολή στη μελέτη της σύνθετης ακουστικής αγωγιμότητας και αντίστασης, πριν και μετά τη μικροτραυματική αναβολοτομή στην ωτοσκλήρυνση του αναβολέα». Η Επιστημονική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της πιο πάνω διατριβής και την συμβολή της στην επιστήμη αποφάσισε ομόφωνα στης 30.09.2009 με Αριθ.Πρωτ.876.την ανακήρυξη μου ως διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Μέλος Εταιριών

 • Ιατρικός σύλλογος Αθηνών

 • Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ

 • Πανελλήνια Ρινολογική Εταιρεία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Εξασκώ το επάγγελμα του ιατρού από 27-06-1996, όταν τοποθετήθηκα, με την υπ’ αριθμ. ΔΥ13Η/53020/12-06-1996 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Στεφάνου του Κέντρου Υγείας του Νοσοκομείου Σητείας (Κρήτη), για την εκπλήρωση της υπό του Ν.Δ. 67/68 προβλεπόμενης ενός έτους υπηρεσίας υπαίθρου και υπηρέτησα μέχρι και την 26-06-1997. Η παραμονή μου εκεί παρατάθηκε μέχρι την 13-08-1997.

 • Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ13γ/22112/05-08-1997 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τοποθετήθηκα στο Χειρουργικό Τμήμα του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Σητείας για άσκηση στη Χειρουργική, προκειμένου να ειδικευτώ στην ΩΡΛ. Υπηρέτησα ως ειδικευόμενος βοηθός από 18-08-1997 έως και 15-08-2000.

 • Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στο Κέντρο Υγειονομικού Άρτας.

 • Με τη υπ’ αριθμ. 410δ/26094/17-07-2001 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ξεκίνησα από 30-07-2001 την άσκηση στην Ωτορινολαρυγγολογία, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ωτορινολαρυγγολογία. Περάτωσα την άσκηση ειδικότητας στις 29-07-2005.

 • Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1033/17-03-2006 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Νομαρχίας Αθηνών, μου χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ΩΡΛ, στην οδό Ανδρέα Δημητρίου 3, 1ος όροφος, στην Καλλιθέα. όπου δραστηριοποιούμαι μέχρι και σήμερα.

 • Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας από τον Ιούνιο 2006 μέχρι το 2007 ως ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος.

 • Από 27/07/2006 μέχρι 1/08/2008 συνεργάστηκα ως ΩΡΛ ιατρός στην ανώνυμη εταιρεία «SOS ΙΑΤΡΟΙ».

 • Από 02/06/2008 μέχρι 2016 ήμουν συνεργάτης στην θέση του Ωτορινολαρυγγολόγου, στην ΩΡΛ κλινική, με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας στην «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ».

 • Από 01/03/2008 μέχρι και σήμερα είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών στο ωτορινολαρυγγολογικό τμήμα.

 • Επιμελητής, Τμήματος Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, Νοσοκομείο “Μητέρα”, (2016 – 2023).

 • Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήματος Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, Νοσοκομείο “Μητέρα”, (2023 – σήμερα).

Εκπαιδευτική πείρα

 • Συμμετοχή στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Πανεππιστημίου Αθηνών των περιόδων από 2000 – 2005.

 • Από 17-08-1997 έως 15-08-2000 εκπαίδευση στο Ενδοσκοπικό τμήμα του Νοσοκομείου Σητείας και πραγματοποίηση πλήθους επιτυχών γαστροσκοπήσεων, κατά την τακτική λειτουργία του τμήματος και κατά τη διάρκεια εφημεριών.

 • 14-01-2005 έως 16-01-2005: 5ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 1η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών.

 • 26-11-2005: 6ο Σεμινάριο Τυμπανομετρίας, Ωτορυνολαρυγγολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

 • 10-12-2005: 1ο Σεμινάριο Ηλεκτρονυσταγμογραφίας Ι, Ωτορυνολαρυγγολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

 • 10-01-2004: 11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Οξεία μονόπλευρη κώφωση», Πανελλήνια Ιατρική Ακουολογική-Νευροωτολογική Εταιρεία, Αθήνα.

 • 11-09-2004 έως 16-09-2004: Course: “Stapes Surgery. Current Concepts: Using Modern Technical To”, 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Αθήνα.

 • 12-11-2004 έως 13-11-2004: Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Θυρεοειδούς αδένα-Τραχήλου, Ω.Ρ.Λ. Τμήμα Ν.Ε.Ε.Σ., Αθήνα.

 • 11-12-2004 έως 12-12-2004: 14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Πανελλήνια Εταιρεία Ακουολογίας-Νευροωτολογίας, Αθήνα.

 • 10-12-2004: 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου με θέμα: «Ο καρκίνος στο σταυροδρόμι της αναπνευστικής και πεπτικής οδού», Πανεπιστημιακή Κλινική Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογίας Θεσσαλίας και Ιατρική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα.

 • 21-11-1999: Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Βασική ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες, στην Ενδοτραχειακή Διασωλήνωση, στις Αρρυθμίες και στα Κρίσιμα Συμβάντα, Ιατρικό Τμήμα-Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κλινική Αναισθησιολογίας Σητείας, Σητεία.

 • 25-11-1998: Προσυνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Νόσοι πεπτικού συστήματος: Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση», Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Λειτουργική & επανορθωτική ρινοπλαστική (ενηλίκων, παίδων, εφήβων

 • Ροχαλητό – Σύνδρομο υπνικής άπνοιας

 • Ενδοσκοπική ρινοχειρουργική

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Λειτουργική & επανορθωτική ρινοπλαστική