Πάνος Αριστοτέλης

Πάνος Αριστοτέλης Καρδιοχειρουργός

Διευθυντής Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης-Ελβετίας, 1993
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης-Ελβετίας, 1994
 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιοχειρουργικής από το Ελβετικό υπουργειο Υγείας, 1999
 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής από το Ελβετικό υπουργειο Υγείας, 2003
 • Δίπλωμα και 2η Διατριβή επι της τεχνητής καρδιάς και κυκλοφορικής υποστήριξης απο την Ιατρική Σχολή Pierre et Marie Curie στο Νοσοκομείο PITIE SALPETRIERE στο Παρίσι, 1999
 • Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiac Surgery, 2003
 • Υπεύθυνος του τμήματος ρομποτικής και θωρακοσκοπικής χειρουργικής της καρδιοχειρουργικής κλινικής πανεπιστημιακού νοσοκομείου Γενεύης, 2003-2009
 • Masters of Business Administration για διοίκηση νοσοκομείων, 2005
 • PhD, επι της προστασίας και άρδευσης του εγκεφάλου κατά τη χειρουργική της αορτής, 2005
 • Επιμελητής Α-καρδιοχειρουργικής κλινικής, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Γενεύης, 1999-2005
 • Αναπληρωτής καθηγητής καρδιοχειρουργικής κλινικής, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Γενεύης, 2005 έως σήμερα

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

 • Ελληνικής καρδιοχειρουργικής Εταιρείας. 

 • Ελληνικής καρδιολογικής Εταιρείας.

 • Διεθνούς Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής (MIRA).

 • Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής. 

 • Ιnternational Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery (ISMICS), της οποίας είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη από το 1997. 

 • Γαλλικής καρδιοχειρουργικής Εταιρείας, Societe Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV). 

 • Ελβετικής καρδιοχειρουργικής Εταιρείας Societe Suisse de Chirurgie Cardio-Vasculaire et Thoracique (SSCCVT). 

 • World Hellenic Biomedical Association (WHBA). 

 • Ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Φιλανθρωπικής Ενώσεως για καρδιοχειρουργική βοήθεια σε υπό ανάπτυξη χώρες : “ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” « Cœur pour Tous » με Εδρα την Γενεύη-Ελβετίας. 

 • Ιδρυτής της Ελληνικής Φιλανθρωπικής Εταιρείας για καρδιοχειρουργική βοήθεια σε υπό ανάπτυξη χώρες : “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ” « Greek Heart » με Εδρα την Αθήνα.

 • Υπεύθυνος επί των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών στη Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική της Γενεύης.

 • Υπεύθυνος γιά την ανάπτυξη της Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής στη Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική της Γενεύης : 2001-2009 

 • Είμαι “Κριτής-Reviewer” δημοσιευομένων ιατρικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή περιοδικά κύρους της θωρακο-καρδιοχειρουργικής, όπως το Annals of Thoracic Surgery, EJCTS, LANCET. 

 • Chair & Co-chair σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικότητα καρδιοχειρουργικής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Γενεύης 1993-1999 

 • Επιμελητής Α-καρδιοχειρουργικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Louis Pradel, Λυώνος, 1999-2001

 • Υπεύθυνος μεταμοσχεύσεων καρδιάς-πνευμόνων, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Louis Pradel, Λυώνος, 1999-2001 

 • Επιμελητής Α-καρδιοχειρουργικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Γενεύης, 1999-2005

 • Αναπληρωτής καθηγητής καρδιοχειρουργικής κλινικής, πανεπιστημιακόυ νοσοκομείου Γενεύης, 2005 έως σήμερα

 • Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία 2005-2010

 • Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικής κλινικής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ από 2010 έως σήμερα

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Πρώτη αυτομεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, 2008 

 • Πρώτη ρομποτική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς στη χώρα μας, 2008 

 • Πρώτη Σειρά θωρακοσκοπικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στη χώρα μας, 2010 

 • Μοναδικός καρδιοχειρουργός στη χώρα μας που χειρουργεί με Ρομποτική και Θωρακοσκοπική καρδιοχειρουργική

 • Χειρουργική επιδιόρθωση-βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας

 • Χειρουργική της αορτής και εγκεφαλική προστασία 

 • Minimally Invasive, Robotic and video assisted Cardiac Surgery 

 • Μεταμόσχευση καρδίας 

 • Εμπνευστής πολλών χειρουργικών τεχνικών στη χειρουργική της αορτής και ρομποτική της μιτροειδούς 

 • Εμπνευστής πολλών κλινικών και εργαστηριακών μελετών

 • Παρουσιαστής άνω των 100 ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια

 

Βιβλία

 • Panos A, Myers PO. Robotic coronary revascularisation. Cardiovascular Medicine 2016;19(10):261-263.

 • Panos A, Myers P.-O. Routine robotic and video-assisted mitral valve repair in everyday surgery. Cardiovascular Medicine 2011;14(3):92-94.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Μερικές απο τις πλέον των 70 δημοσιεύσεων σε διεθνή καρδιοχειρουργικά περιοδικά και βιβλία

 • Panos A. One stage repair with a new integrated stent-dacron prosthesis for type B aortic dissection. ICVTS 2010;10(Suppl 1):S109. 

 • Panos A, Myers O, Kalangos A. Thoracoscopic and robotic tricuspid valve annuloplasty with a biodegradable ring. ICVTS 2010;10(Suppl 1):S113.

 • Panos A, Milas F, Vlad S. Minimally Invasive valve surgery; the greek experience. ICVTS 2010;10(Suppl 1):S177. 

 • Panos A, Milas F, Vlad S. Minimally Invasive valve surgery. Heart Surgery Forum 2010;13 (Suppl. 1):S66. 

 • Panos A, Myers O, Kalangos A. Thoracoscopic and robotic tricuspid valve annuloplasty with a biodegradable ring. Heart Surgery Forum 2010;13 (Suppl 1):S96. 

 • Myers PO, Panos A, Kalangos A. Simplifying robotic mitral valve repair: Minimizing sutures with intra-annular ring implantation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Dec;140(6):1441-2.

 • Panos A, Amahzoune B, Robin J, Champsaur G, Ninet J. Composite graft aortic root replacement with the open versus inclusion technique for coronary artery implantation in 150 patients: long term results. Ann of Thorac Surg;72:1497-1501.

 • Panos A, Aubert S, Champsaur G, Ninet J. Repair of atrial septal defect through a limited right anterolateral thoracotomy in 242 patients ;A cosmetic approach ? Heart Surgery Forum Journal 2003;6(2).

 • Panos A, Orrit X, Chevalley C, Kalangos A. Dramatic post-cardiotomy outcome, due to severe anaphylactic reaction to protamine. EJCTS 2003;23(6):324-26.

 • Panos A, Kalangos A, Christofilopoulos P, Katchatourian G. Combined surgical and endovascular treatment of aortic type A dissection. Ann of Thorac Surg 2005;80:1087-90. 

 • Panos A, Khatchatourov G, Vala D, Kalangos A. Moderate hypothermia without circulatory arrest of the brain for aortic arch surgery in acute type A aortic dissection. Kardiovaskülare Medizin 2005;8:Suppl 8. 

 • Panos A, Khatchatourov G, Vala D, Kalangos A. Combined surgical and endovascular treatment of aortic type A dissection. Kardiovaskülare Medizin 2005;8:Suppl 8.

 • Panos A, Murith N, M. Bednarkiewizc M, Kathchatourov G. Axillary cerebral perfusion for arch surgery in acute type A aortic dissection under moderate hypothermia. EJCTS 2006;29:1036-1039. 

 • Panos A, Kalakonas S, Chouliaras L, Khatchatourov G. One stage repair with a new integrated stent-Dacron prosthesis for type B aortic dissection. Ann of Thorac Surg. 2007;83:1535-6. Panos A, Mu