Μιχαλόπουλος Ευθύμιος

Μιχαλόπουλος Ευθύμιος Ακτινοθεραπευτής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Χρόνος Ειδικότητος: 1986 – 1988 ΝΙΜΤΙΣ
  • Χρόνος Ειδικότητος: 1988 – 1990 Αρεταίειον Νοσοκομείο
  • Χρόνος Λήψης Ειδικότητας: Δεκέμβριος 1990
  • Μετεκπαίδευση: Royal Mardsen Hospital London (1991)
  • Μετεκπαίδευση: Academic Unit (Prof. A. Horwich)

 

Διδακτορική Διατριβή

  • 1992: Ακτινοθεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως με επιταχυνόμενο ρυθμό κερματισμού δόσεως

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Από 01-01-2009: Eπιστημονικός συνεργάτης του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

  • Από 01-07-1995: Επιμελητής Α στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

  • Από το 1991: Επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Ακτινοθεραπείας Ογκολογίας (Αρεταίειον Νοσοκομείο)

  • Επιστημονικός Συνεργάτης του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος της κλινικής EUROMEDICA