Μαρίνου Χριστιάνα

Μαρίνου Χριστιάνα Πνευμονολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1989 Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών “Λίαν Καλώς”.
 • 1994 Τίτλος ειδικότητος Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας. 2η πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ Σωτηρία.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

 • Μέλος της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας.

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας.

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1994 -2015 Οργανικό μέλος της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΔΘΚΑ Υγεία – υπό την διεύθυνση του κ Μελισσηνού. 

 • 1996 – 2010 Υπεύθυνη του εργαστηρίου αναπνευστικής λειτουργίας του ΔΘΚΑ Υγεία.

 • 1999 – 2010 Υπεύθυνη του εργαστηρίου ύπνου. 

 • 2010 – 2015 Επιμελήτρια Α’ της Α’ Πνευμονολογικής κλινικής.

 • 2016 – Συνεργάτης Πνευμονολόγος του ΔΘΚΑ Υγεία.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Νοσήματα Αεραγωγών.

 • Υπνική Άπνοια.

 • Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες.