Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Δραστηριοποίηση στον Τομέα της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και γενικότεραΥποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα.
 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικεύτηκε στη Μαιευτική – Γυναικολογία στην Πανεπιστημιακή κλινική του μαιευτηρίου Αλεξάνδρα.
 • Στο Baylor College of Medicine (BCM) του Χιούστον των Η.Π.Α. έκανε perceptorship στον τομέα της αναπαραγωγής και ενδοσκοπικής χειρουργικής
 • Στη Β΄ χειρουργική κλινική  του νοσοκομείου Ελπίς ειδικεύτηκε στην Γενική Χειρουργική.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία

 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Μέχρι σήμερα είναι στέλεχος του τμήματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου  Μητέρα.

 • Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.

 • Εργάστηκε ως αγροτική ιατρός στο περιφερειακό ιατρείο Στύψης του νομού Λέσβου

 • Διετέλεσε πρόεδρος των Αγροτικών ιατρών του νομού Λέσβου.

 • Στο διάστημα μέχρι την έναρξη του κύριου κορμού της ειδικότητας εργάστηκε στον ιατρικό τομέα του τμήματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του μαιευτηρίου Μητέρα.

 • Στο παρελθόν ήταν βασικός συνεργάτης στο κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Εμβρυογένεση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • Έχει λάβει μέρος σε συγγραφή εργασιών που έχουν παρουσιαστεί σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά συνέδρια.