Μαναϊλόγλου Γεώργιος

Μαναϊλόγλου Γεώργιος Χειρουργός Παίδων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2006-2010 Α΄ Χειρουργική Παίδων Νοσοκομείου “ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”.

2004 Απόκτηση ATLS.

2003-2006 Γενική Χειρουργική Νοσοκομείου Βόλου.

1989-1998 Φοίτηση στην Ιατρική σχολή Κατάνης Ιταλίας .

2011 Απόκτηση τίτλου ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

1998 Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής Πανεπιστήμιο Κατάνης Ιταλία.

Επαγγελματική προϋπηρεσία

2016 Επιμελητής Γ΄ Παιδοχειρουργικής κλινικής Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ”.

2012-2015 Ιδιωτικό Ιατρείο στην περιοχή του Βόλου.

2011-2016 Συνεργάτης Νοσοκομείου ”ΜΗΤΕΡΑ”.

2001-2003 Αγροτικός Ιατρός Κέντρου Υγείας Ζαγοράς.

 Έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων ως Ιδιώτης Ιατρός στην περιοχή του Βόλου και της Αττικής και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα πολλά έτη εφημεριών στο Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ”.

 Δίδαξε το μάθημα της ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  για δύο χρόνια 2003-2004 και 2004-2005 στο Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών ΒΟΛΟΥ.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το κλινικό του ενδιαφέρον αφορά όλο το εύρος περιστατικών που άπτονται της Παιδοχειρουργικής.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ. Τόμος Δ΄ Τεύχος 1 Ιανουάριος Μάρτιος 2016 .Αφιέρωμα στις συγγενείς χειρουργικές παθήσεις.  Μορφώματα Νεογνών προγεννητικά διαγνωσθέντων.

 ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ. Ιατρικός οδηγός Θεσσαλίας 2013. Σελ.28. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ.