Λεβέντη Ελένη

Λεβέντη Ελένη Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-νεπιστημίου Αθηνών (2006). Βαθμός: Λίαν Καλώς
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα «Μεταβολικά νοσήματα των οστών» , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Ιατρικής σχολής. Βαθμός: Άριστα 9,51 (2010)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρική κάλυψη αθλητικών δραστηριοτήτων(2006-2007) 

 • Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, Γενικό Νομαρχειακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»- Κέντρο Υγείας Καλλονής Λέσβου(2007-2008) 

 • Ειδίκευση στην Παθολογία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» (2011-2016)  

 • Επιμελήτρια Παθολόγος στο Τμήμα Επειγόντων/Εξωτερικών Ιατρείων του Δ.Θ.ΚΑ “ΥΓΕΙΑ” (Μάιο του 2016 – Απρίλιος 2017)  

 • Επιμελήτρια Παθολόγος στην Β’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου  «Μητέρα »

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Επείγουσα Ιατρική
 • Μεταβολικά νοσήματα των οστών
 • Λοιμώξεις και HIV
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Παχυσαρκία, Υπέρταση
 • Μεταβολικό σύνδρομο

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Λοιμώξεις