Λαγκώνα Ευαγγελία

Λαγκώνα Ευαγγελία Παιδίατρος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2012 – Ιούλιο 2022: Επιστημονική Διευθύντρια Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
 • 2008 -2012 : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
 • 1991 – 2007: Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
 • 1982 – 1990: Λέκτορας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
 • 1976 – 1981: Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Μονάδα Κληρονομικών Αιμολυτικών Αναιμιών.
 • 1974 – 1976: Ειδικότητα Παιδιατρικής Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» υπό τον Καθηγητή – Ακαδημαϊκό Ν.Ματσανιώτη
 • 1971: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή

1981: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα)

Θέμα: «Η φερριτίνη του ορού ως δείκτης αιμοσιδηρώσεως και παρακολουθήσεως της θεραπείας με Δεσφερριοξαμίνη σε παιδιά πάσχοντα με μεσογειακή αναιμία»

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία

 • Εταιρία Ιατρικών Σπουδών

 • Μέλος του Κολλεγίου Ελλήνων Παιδιάτρων

 • Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Δελτίου Παιδιατρικής της Α’ Παιδιατρικής  Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2012 – σήμερα: Επιστημονική Διευθύντρια Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

 • 1976 – 2012: Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Συμμετοχή στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής σε θέματα Γενικής Παιδιατρικής (1976 – σήμερα)

 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Παιδιατρική ιατρών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (1976 – 2012)

 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ως εποπτεύουσα καθηγήτρια σε τρεις και ως μέλος τριμελούς επιτροπής σε δέκα

 • Συμμετοχή στα κατ’επιλογήν μαθήματα Αιματολογίας (1988 – 1990)

 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής (1981, 1982, 2006,2007)

 • Συμμετοχή στην οργάνωση κ ως ομιλήτρια στην θεραπευτική ενημέρωση, ετήσια εκπαιδευτική εκδήλωση της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-2012).

 • Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής απο πανεπιστήμια άλλων χωρών στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ ανά διαστήματα μετά απο αίτηση κ έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ (2012 – σήμερα)

 • Οργάνωση κ συμμετοχή ως ομιλήτρια της ετήσιας μετεκπαιδευτικής ημερίδας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ (2012-σήμερα).

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Το κλινικό έργο καλύπτει χρονικό διάστημα 40 ετών κ πλέον

 • Κλινικό ενδιαφέρον: διάγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών όλου του φάσματος της παιδιατρικής νοσολογίας, ιδιαίτερα λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού συστήματος, άσθμα και αιματολογικές διαταραχές

 • Ερευνητικό Ενδιαφέρον: κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, λοιμώξεις και άσθμα

  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

  • Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978 – 2012):

   • Κινητική του σιδήρου σε κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες και σε άλλα χρόνια νοσήματα.

   • Θεραπεία αιμοσιδήρωσης – αιμοχρωμάτωσης σε πολυμεταγγιζόμενους αρρώστους με Δεσξερριοξαμίνη.

   • Αποτελεσματικότητα της θεραπείας αποσιδήρωσης σε σχέση με τον τρόπο χορήγησης της χηλικής ουσίας.

   • Οι επιπτώσεις στους οφθαλμούς της βραχυχρόνιας εντατικής αποσιδήρωσης με Δεσξερριοξαμίνη σε αρρώστους με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία.

   • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος με χρήση ελεύθερου εμβρυικού DNA για διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων με χρήση του μοντέλου της μεσογειακής αναιμίας.

   • Πολυμορφισμοί στον Υποθάλαμο – Υποφύσιο – Επινεφριδιακό άξονα και επινεφριδιακή ανεπάρκεια σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια εισπνεόμενα κορτικοειδή.

 • Παίδων ΜΗΤΕΡΑ (2012 – σήμερα):

  • Πολυκεντρική επιδημιολογική μελέτη για εκτίμηση επιπολασμού του Αναπνευστικού Συγγυτιακού ιού και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου σε παιδιά ηλικίας < 2 ετών τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού στην Ελλάδα, 2012 – 2013 (χορηγός Abbot Laboratories Ελλάς)

  • Ελληνικά δεδομένα ορότυπων του πνευμονιόκοκκου που προκαλούν παραπνευμονικές συλλογές στα παιδιά, 52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 2014.

  • Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ουρολοιμώξεων σε νοσηλευόμενα παιδιά κατά το διάστημα 2013-2015. Μικροβιολογικό προφίλ και ευαισθησίες στα αντιβιοτικά. 54ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 2016.

  • Φαινοτύπιση της αλλεργικής ρινίτιδας στα παιδιά. Ερευνητικό πρόγραμμα σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (2019 – σήμερα)

  • Επίπτωση του COVID 19 στα παιδιά. Πρόγραμμα σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (2020 – σήμερα)

– Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια Παιδιατρικής.

– Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις ξενόγλωσσες: 48

– Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις ελληνικές: 134

Δημοσιεύσεις

 1. Teeth and tongue discoloration after linezolid treatment in children.

Petropoulou T, Lagona E, Syriopoulou V, Michos A.

Pediatr Infect Dis J. 2013 Nov;32(11):1284-5. doi: 10.1097/INF.0b013e3182a5c42b.

 1. Association of hypothalamic-pituitary-adrenal axis-related polymorhhisms with stress in asthmatic children on inhaled corticosteroids.

Tsartsali L, Papadopoulos M, Lagona E, Papadimitriou A, Kanaka-Gantenbein C, Louizou E, Kastania A, Priftis KN, Chrousos G.

Neuroimmunomodulation. 2012;19(2):88-95. doi: 10. 1159/000329592. Epub 2012 Jan 11.

 1. Myocardial infarction in a 35-day-old infant with incomplete Kawasaki disease and chicken pox.

Kossiva L, Papadopoulos M, Lagona E, Papadopoulos G, Athanassaki C.

Cardiol Young. 2010 Oct;20(5):567-70. Doi: 10. 1017/S1047951109991478. Epub 2010 Jul16.

 1. Inflammatory bowel disease in children: the role of a positive family history.

Roma ES, Panayiotou J, Pachoula J, Constantinidou C, Polyzos A, Zellos A, Lagona E, Μantzaris GJ, Syriopoulou VP.

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Jun;22(6):710-5. doi: 10. 1097/MEG.0b013e32832e2bd8.

 1. Asthma symptoms and bronchial reactivity in school children sensitized to food allergens in infancy.

Priftis KN, Mermiri D, Papadopoulou A, Papadopoulos M, Fretzayas A, Lagona E.

J Asthma. 2008 Sep;45(7):590-5. doi: 10. 1080/02770900802032941.

 1. Mycoplasma pneumoniae encephalopathy: recovery after intravenous immunoglobulin.

Attilacos A, Palaiologou P, Lagona E, Voutsioti A, Dinopoulos A.

Pediatr Neurol. 2008 May;38(5):357-9. Doi: 10. 1016/j.pediatrneurol.2008.01.003.

 1. The generation gap in numbers: parent-child disagreement on youth’s emotional and behavioral problems: a Greek community based-survey.

Vassi I,Veltsista A, Lagona E, Gika A, Kavadias G, Bakoula C.

Soc Phychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008 Dec;43(12):1008-13. Doi: 10.1007/s00127-008-0389-y. Epub 2008 Jun 28.

 1. Epstein-Barr virus infectious mononucleosis associated with acute acalculous cholecystitis

 LAGONA E., SHARIFI F., VOUTSIOTI A., MAVRI A., MARKOURI M., ATTILAKOS A.

 Infection. Apr; 35(2):118-9, 2007.

 1. Clinical response and adverse events in young patients with sickle cell disease treated with hydroxyurea.

 KATTAMIS A., LAGONA E., ORFANOU I., PSICHOU F., LADIS V., KANAVAKIS E., METAXOTOU-   MAUROMMATI A., KATTAΜIS C.

 Pediatr. Hematol. Oncol. June; 21(4):335-42, 2004.

 1. Serum ferritin in beta-thalassaemia intermedia.

LAGOS P., LAGONA E., KATAMIS C., MATSANIOTIS N.

Lancet, Jan 26;1(8161):204-5, 1980.