Κόμη Λουκία

Κόμη Λουκία Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Perugia (Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia)
 • Ειδίκευση στην Αναισθησιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.
 • European Diploma in Anaesthesiology (EDAIC PartI).

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

 • European Society of Anaesthesiology (ESA).

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδίκευση στην Αναισθησιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

 • Επικουρικός Ιατρός Αναισθησιολόγος με βαθμό επιμελητή Β’ στη Β’ Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική του Π. Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υψηλού κινδύνου.

 • Ασφαλής χορήγηση Αναισθησίας εκτός Χειρουργείου.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Neuromuscular blockers and their reversal.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Stathopoulos, M. Mis, L. Komi, A. Fassaris, S. Mastrokosta, M. Theodoridou, D. Lapatsanis, K. Romana. Comparison of two muscle relaxants (rocuronium and suxamethonium) for rapid sequence intubation in morbidly obese patients. 1st Iberian Congress on Bariatric and Metabolic Surgery/14th Congress of the Span- ish Society of Morbid Obesity Surgery and Metabolic Diseases. Barcelona, April 2012.

 • Iosifina Giannakikou, Zinais Kontouli, Loukia Komi. Occluded scavenging sys- tem by dust. 65th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology. New York, December 2012.

 • Christina Balaka, Sofia Poulida, Maria Miliatou, Antonios Roussakis, Vassiliki Lavranou, Maria Moshaki, Loukia Komi, Constantina Romana. Comparison of sugammadex to neostigmine reversal of neuromuscular blockade in patients with myasthenia gravis. 26th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists. Vienna, June 2011.

 • Πανουτσοπούλου Μ., Πουλάκη Σ., Κόμη Λ., Ρωμανά Κ. Αναισθησιολογική αντιμετώπιση ασθενούς με έκτοπο επινεφριδιακό όγκο. Παρουσίαση περιστατικού. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2011.

 • L. Komi, A. Psevdi, K. Tsatsou, P. Aggelidakis and E. Stamataki. Successful treatment of spontaneous intracranial hypotension (SIH) with a thoracic epidural blood patch. Euroanaesthesia 2010. Helsinki, June 2010.