Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2003
 • Ειδ/τητα Μαιευτικής Γυναικολογίας, Κωνσταντοπούλειο Νος, Αθήνα, 2012
 • Μεταπτυχιακό MSc «Έρευευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή»,  Αρεταίειο Νος, Αθήνα, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 2011
 • Δίπλωμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή” από το Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2016

Διδακτορική Διατριβή

 • “Κατανομή και μεταβολές των πρωτεϊνών της Λυσίλ Οξειδάσης (Lysyl Oxidases, LOX) της Πρωτεϊνάσης C του Προκολλαγόνου (pCP) και των Μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας τοιχωμάτων κόλπου μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, με και χωρίς πρόπτωση”

  Αρεταίειο Νος, Αθήνα, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθηνα 2018

Μέλος Εταιριών

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 • GMC, General Medical Council UK

 • ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2017-2020 Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Αναπαραγωγική Ιατρική και Χειρουργική

  Guy’s & St Thomas’ University Hospitals, NHS, London, UK

 • 2012-2016 Γενική Μαιευτική Γυναικολογία με Εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική, Υστεροσκοπική και Ανοιχτή Χειρουργική αντιμετώπιση Καλοήθους Γυναικολογικής Παθολογίας, Norfolk & Norwich University Hospitals, NHS, Norwich, UK

Εκπαιδευτική πείρα

 • Εκπαιδευτής στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 • Εκπαιδευτής του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

 • Μετεκπαίδευση στη Μ. Βρετανία 2012-2016: εκπαίδευση άλλων ιατρών, μαιευτικού και νοσηλευτικού προσωπικού, παρουσίαση ενδιαφέροντων μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών σε μηνιαίες (Clinical Governance) ή και ημερήσιες (safe hands) συγκεντρώσεις, διεξαγωγη και παρουσίαση αποτελεσμάτων εσωτερικού ελέγχου του τμήματος, για τη διασφάληση ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα τρέχοντα guidelines (audit).

 • Νοσοκομείο Guy’s NHS, Μ. Βρετανία  Αναπαραγωγική Ιατρική και την Εξωσωματική Γονιμοποίηση 2017-2020:Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Σχολής του King’s College, London.

Κλινικό Ενδιαφέρον

 • Αναπαραγωγική Ιατρική, Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 

 • Λαπαροσκοπική και Υστεροσκοπική Χειρουργική

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Guy’s and St Thomas’ Women’s Services Nomination for Outstanding Performance, 2019

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις/Παρουσιάσεις

 • ESHRE 2019, 35th Annual Meeting of European Society of Human Rproduction and Embryology 23rd-26th June 2019, Vienna, Austria.To what extent does the survival rate of blastocysts following freeze and thaw affect the likelihood of pregnancy?

  A.M.L. Gambaro1,2, M. Kanani1, M. Weybury1, C. Kleanthis1, Y. Kopeika1.

  1Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Assisted Conception Unit, London,UK, 2Dpt of Experimental Medicine, Sapienza University of Roma, Italy.

 • ESHRE 2019, 35th Annual Meeting of European Society of Human Rproduction and Embryology 23rd-26th June 2019, Vienna, Austria.

  Correlation between number of oocytes retrieved during a single IVF/ICSI cycle and cumulative live birth rate in different age groups 

  Ι. Vrabtcheva1, C. Kleanthis1, J. Kopeika1.

  1Guy’s and St Thomas’ NHS Trust, Assisted Conception Unit, London, United Kingdom.

 • ESHRE 2019, 35th Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology 23rd-26th June 2019, Vienna, Austria.

  Does the day of blastocyst biopsy alone affect PGD clinical outcome? 

  Y. Dajani1, M. Xenariou1, I. Vrabtcheva1, M. Onoufriou1, Z. Roche1, L. Kadi1, M. Kanani1, C. Kleanthis1, Y. Khalaf1, T. El-Toukhy1.

  1Guy’s and St. Thomas’ hospital, Assisted Conception Unit, London, United Kingdom.

 • Management of urinary symptoms associated with fibroids.

  C Kleanthis, M Zacche, I Giarenis

  Current Obstetrics and Gynecology Reports.

 • Distribution and immunoexpression of LOX, PCP and Myofibroblasts in Vaginal Tissue of Postmenopausal Women with and without Pelvic Organ