Κλαυδιανός Ελευθέριος

Κλαυδιανός Ελευθέριος Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  •  Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Αγροτικός ιατρός, Ορεινή Κορινθία, 1976-1979

  • Χρόνος Ειδικεύσεως στην Παθολογία / Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα, 1980-1983

  • Χρόνος Ειδικεύσεως στη Νεφρολογία / Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα, 1983-1985

  • Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ” Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1985 -1987

  • Απόκτηση τίτλου ειδικότητας ιατρικής εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, 1986, 6 μήνες

  • Συνεργάτης ελεύθερος, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ” από το 1986

  • Ιδιώτης ιατρός, από 01/01/1983