Κατσώχη Δέσποινα

Κατσώχη Δέσποινα Ακτινοθεραπευτής

Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Επίκουρη καθηγήτρια ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας (1990) Υφηγεσία με τίτλο: Entwicklung neuer Techniken zur postoperativen Bestrahlung des Mammakarzinoms. Darstellung der physikalischen Grundlagen. Analyse der Ergebnisse und der moglichen Bestrahlungsfolgen unter Berucksichtigung einer simultane Chemotherapie (Ανάπτυξη νέων τεχνικών στην μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού. Έκθεση των ακτινοφυσικών δεδομένων. Ανάλυση των κλινικών αποτελεσμάτων και ακτινική αντίδραση λαμβάνοντας υπόψιν την ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας).
 • Ειδικός Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας Prof. Dr. Dr. J. Ammon (1990) – Κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (42 23 488) με διεθνή κατοχύρωση για εξειδικευμένο εξάρτημα ακτινοθεραπείας Restituierbare Ausgleichsvorrichtung fur die Strahlentherapie
 • Ειδικός Ακτινοπροστασίας και διαχείρισης ραδιενεργών πηγών στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Βερολίνου
 • Ειδικός ιατρός Ακτινολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας Prof. Dr. R. Gunther (1987)
 • Πανεπιστημιακός βοηθός Ραδιολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας (1983) Διπλωματική Εργασία με τίτλο: Hormonelle Dysfunktionen bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom und die Korrelation zu histopathologischen Veranderungen im Ovar (Ορμονικές διαταραχές σε ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου και η συσχέτιση με ιστοπαθολογικές μεταβολές των ωοθηκών)
 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιο RWTH Aachen Γερμανίας (1987)

  Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: Behandlungsmodalitaten bei Hirnmetastasen. Ergebnisse einer Analyse von 202 Patienten (Θεραπευτικές μέθοδοι για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις. Αποτελέσματα ανάλυσης 202 ασθενών)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Αμερικανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ASTRO)

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ESTRO)

 • Γερμανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (DEGRO)

 • Γερμανική Αντικαρκινική Εταιρεία (DKG) – Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 • Γερμανική Εταιρεία Ακτινολογίας

 • Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

 • Αμερικάνικη Εταιρεία Βραχυθεραπείας Προστάτη

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Στερεοταξίας ACCURAY European Workshop on Extracranial Radiosurgery and Stereotactic Radiation Therapy – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροογκολογίας EANO

 • European Association of Neurooncology και Leksell Gamma Knife Society

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ (1995)

 • Υπεύθυνη Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος του Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ (1998)

 • Υποδιευθύντρια της πανεπιστημιακής κλινικής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας RWTH Aachen Γερμανίας (1990)

 • Καθηγήτρια στην Σχολή Τεχνολόγων Χειριστών βοηθών ακτινολόγων του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας (1990)

 • Καθηγήτρια Ακτινοπροστασίας φοιτητών και επαγγελματιών

 • Επιμελήτρια της πανεπιστημιακής κλινικής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας RWTH Aachen Γερμανίας (1987)

 • Ειδικευόμενη του τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής Ραδιολογίας του πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας (1985)

 • Ειδικευόμενη της πανεπιστημιακής κλινικής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας RWTH Aachen Γερμανίας (1983)

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρο

 • Ανάπτυξη των ακτινοθεραπευτικών μεθόδων και τους συνδυασμούς αυτών (εξωτερική ΑΚΘ, βραχυθεραπεία, στερεοταξία). Έμφαση στο συνδυασμό της ακτινοθεραπευτικής αγωγής με τη χημειοθεραπεία ή και τις στοχευμένες θεραπείες με σκοπό τη διατήρηση του προσβληθέντος οργάνου. Ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση της ακτινοβολίας στους υγιείς ιστούς.

 • Διεγχειρητική ακτινοθεραπευτική αγωγή.

 • Στερεοτακτική ακτινοθεραπευτική αγωγή.

 • Ενδοκοιλοτική, Ενδοϊστική υψηλού ρυθμού δόσης Βραχυθεραπεία.

 • Βραχυθεραπεία του προστάτη αδένα δια της εμφύτευσεως ραδιενεργών κόκκων ιωδίου.

Ερευνητικό ενδιαφέρον

 • Νεωτεριστικές Ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και σχήματα

 • Ακτινοπροστασία υγιών ιστών

 • Προγνωστικοί βιολογικοί παράγοντες ανταπόκρισης της νεοπλασματικής νόσου στα ακτινοθεραπευτικά σχήματα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Τιμητική διάκριση του κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας για το σύνολο του ακαδημαϊκού και επιστημονικού έργου (1994)

Βιβλία

Συμμετοχή σε διεθνή πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες

 • Μέλος της ομάδας ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών και συμμετοχή στα πρωτόκολλα θεραπείας των μελετών για:

 • Τα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού Das kleine Mammakarzinom BMFT-STUDIE Prof Sauer

 • Καρκίνος ορθού Prof E Duhmke

 • Σεμινώματος Σταδίου Ι PROF L Weissbach

 • Παιδιατρικής Ογκολογίας, Λεμφωμάτων, Σαρκωμάτων

 • Μέλος της ομάδας εργασίας για τα της παιδιατρικής ογκολογίας, Λεμφωμάτων ενηλίκων Μ.Hodgkin΄s Prof V Diehl

 • Βραχυθεραπείας προστάτη αδένα R Sock και N Stone, School of Medicine Mount Sinai N. York, Prof S Machtens, Bergisch-Gladbach, Germany

Βιβλία

 • Καρκίνος Παχέος Εντέρου και Ορθού (Συμπληρωματική ακτινο-χημειοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού)

 • Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του Προστάτου