Κατσάμπας Ανδρέας

Κατσάμπας Ανδρέας Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1968: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής. Αθήνα
 • 1971 – 2011: Νοσοκομείου Α. Συγγρός (σε διάφορες βαθμίδες εξέλιξης)
 • 1975-1976: Ιατρός στο Νοσοκομείο Δερματικών Νοσημάτων St. John’s Hospital. Ινστιτούτο Δερματολογίας – Πανεπιστήμιο Λονδίνου
 • 1997: Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου
 • 1998: Επισκέπτης Καθηγητής στο Harvard Medical School, Boston-USA
 • 1998: Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιου Wake-Forest, Winston Salem, NC-USA
 • 1998: Επισκέπτης Καθηγητής στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιέννας – Ιταλία
 • 2002 – 2011: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Νοσοκομείο Συγγρού
 • 2011 – σήμερα: Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής – Νοσοκομείο Υγεία

 

Διδακτορική Διατριβή

 • 1974-1975: Διδακτορική Διατριβή (Άριστα) Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Ελληνικές:
Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (Εξελέγη Γενικός Γραμματέας 6 φορές. Τελευταία εκλογή 1995.
Πρόεδρος 1997 – 2001/ 2003 – 2008

Διεθνείς:
International League of Dermatological Societies (ILDS)
• European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
– 1992 – 2000: Γενικός Γραμματέας και 2008-2010: Πρόεδρος
• American Academy of Dermatology (AAD)
– Μέλος της Επιτροπής των διεθνών σχέσεων.
• American Dermatology Association (ADA)
– Διεθνές μέλος από το Σεπτ 2011
• European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (ESCAD)
– 2008 – Πρόεδρος
– 2016 (Αντπρόεδρος)
• Euromelanoma Campaign
– 2004-2009: Πρόεδρος
• American Academy of Dermatology (AAD)
– Διεθνές Συμβούλιο (International Board Observer)

Επίτιμο Μελος:

 •  Royal Belgian Society of Dermatology (1990)

 •  British Association of Dermatologists (1998)

 •  Deutschen Dermatologishen Gesellshaft. (1998)

 •  Societe Francaise de Dermatologie (1998)

 •  Argentinean Society of Dermatology (2000)

 •  Italian Society of Medical, Surgical, Aesthetic Dermatology and STD (2006)

 •  Yugoslav Association of Dermatology and Venereology. (1996)

 •  Polish Dermatological Society (1998)

 •  Czech Dermatological Society (1997)

 •  Maltese Dermatological Association (1996)

 •  Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology (2008)

 •  Turkish Society of Dermatology (2009)

 •  Montenegro Association of Dermatovenereology (2011)

 •  Bulgarian Society of Dermatology

 •  Cypriot Society of Dermatology (2011)

 •  Latvian Association of Dermatolvenereologists (2000)

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • Archives of Dermatology (American Medical Association) 1993-1997 

 • Clinics in Dermatology (Elsevier)

 • Skin Cancer (1997) 

 • Journal of Dermatological Treatment (Martin Dunitz) since 1998

 • International Journal of Dermatology (Elsevier) since 2000. 

 • Journal of Cosmetic Dermatology. Advisory Committee member since 2001.

 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (2002)

 • Journal of the American Academy of Dermatology – Blue Journal (2004)

 • Acta Dermatologica et Aesthetica. (2005)

 • Dermatology. (2006)

 • Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας – Διευθυντής Έκδοσης (2002- 2011)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1971 – 2011: Ιατρός νοσοκομείου Α. Συγγρού 

 • 1975 – 1976: Ιατρός στο Νοσοκομείο Δερματικών Νοσημάτων St. John’s Hospital. Ινστιτούτο Δερματολογίας – Πανεπιστήμιο Λονδίνου

 • 1974 – σήμερα: Ελεύθερο επάγγελμα – Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

 • 2011 – σήμερα: Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος – Νοσοκομείου Υγεία 

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • 1974 – σήμερα: Καθηγητής Δερματολογίας σε διάφορες βαθμίδες.

 • Διδασκαλία σε φοιτητές ειδικευόμενους – ειδικευμένους ιατρούς

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Διαταραχές Μελανίνης (Λεύκη, Μέλασμα)

 • Δερματοχειρουργική

 • Ακμή

 • Φωτοβιολογία

 • Ψωρίαση

 • Αισθητική δερματολογία

 • Δερματολογική – Αφροδισιολογική θεραπεία

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία ως προκύπτει από τα παραπάνω

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Άνω των 350 πλήρων δημοσιεύσεων σε περιοδικά του εξωτερικού μετά από κρίση

 • Βιβλία = 7 (Τα τρία είναι Αγγλικά)

 • Άνω των 150 δημοσιεύσεων σε περιοδικά στην Ελλάδα 

 • h-Index = 37

 • Citations = 5128

Δημοσιεύσεις:

 • Stavropoulos, P.G., Soura, E., Kanelleas, A., Katsambas, A., Antoniou, C. Reactive arthritis JEADV 29 (3), pp. 415-424: 2015

 • M. Kakepis, S. Havaki, A. Katoulis, A. Katsambas, N. Stavrianeas, T.G. Troupis Idiopathic guttate hypomelanosis: An electron microscopy study JEADV 29 (7), pp. 1435-1438: 2015

 • E. Nicolaidou, A. Katsambas Pigmentation disorders: hyperpigmentation and hypopigmentation Clinics in Dermatology 32 (1), pp. 66-72: 2014

 • N.H. Shear,,M. Hartmann, M. Toledo-Bahena, A. Katsambas, L. Connors, Q. Chang, R. Yao, K. Nograles, Z. Popmihajlov and on behalf of All REALITY investigators Long-term efficacy and safety of infliximab maintenance therapy in patients with plaque-type psoriasis in real-world practice British Journal of Dermatology 171 (3), pp. 631-641: 2014 

 • Dessinioti, C., Katsambas, A., Antoniou, C. Hidradenitis suppurrativa (acne inversa) as a systemic disease Clinics in Dermatology 32 (3), pp. 397-408; 2014

 • Vavouli, C., Katsambas, A., Gregoriou, S., Teodor, A., Salavastru, C., Alexandru, A., Kontochristopoulos, G. Chemical peeling with trichloroacetic acid and lactic acid for infra-orbital dark circles Journal of Cosmetic Dermatology, 12 (3), pp. 204-209: 2013

 • Dessinioti, C., Katsambas, A. Seborrheic dermatitis: Etiology, risk factors, and treatments: Facts and controversies Clinics in Dermatology, 31 (4), pp. 343-351: 2013

 • Preneau, S., Dessinioti, C., Nguyen, J.-M., Katsambas, A., Dreno, B. Predictive markers of response to isotretinoin in female acne European Journal of Dermatology, 23 (4), pp. 478-486: 2013

 • Nikolaou, V., Stratigos, A., Bafaloukos, D., Katsambas, A. Antiangiogenic and antiapoptotic treatment in advanced melanoma Clinics in Dermatology, 31 (3), pp. 257-263: 2013

 • Belyayeva, E., Gregoriou, S., Chalikias, J., Kontochristopoulos, G., Koumantaki, E., Makris, M., Koti, I., Katoulis, A., Katsambas, A., Rigopoulos, D. The impact of nail disorders on quality of life European Journal of Dermatology, 23 (3), pp. 366-371