Καρβούνη Ευαγγελία

Καρβούνη Ευαγγελία Καρδιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας
 • Research Fellow Cardiovascular Sciences St George’s Hospital Medical School, London UK
 • Fellow Interventional Cardiology, Columbus Hospital Center, Milan, Italy
 • Ποσοτική στεφανιαία αγγειογραφία (Quantitative Coronary Angiography- QCA-CMS research edition), Medis medical Imaging systems, 2004
 • Νεότερες τεχνικές υπερηχογραφίας καρδιάς (διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, δυναμικό υπερηχογράφημα, TDI, strain rate), Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, 2006

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Society of Cardiology)

 • Μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Διαδερμικών Στεφανιαίων Επεμβάσεων (European Association of Percutaneous Coronary Interventions)

 • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Γ΄Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία», (2017 – έως σήμερα)

 • Α’ Καρδιολογική Κλινική, «Ευρωκλινική» Αθηνών (2002-2017)

 • Ιπποκράτειο Νοσοκομείο-Καρδιολογική Κλινική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Κέντρο Μελέτης των Κληρονομικών Νοσημάτων του Καρδιαγγειακού Συστήματος (2000-2002)

 • Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας Columbus Hospital Center, Milan, Italy (Director Dr. Antonio Colombo) – Eνδοαγγειακή υπερηχογραφία (Intravascular Ultrasound, 3D-IVUS), Fractional Flow Reserve (FFR), διαδερμικές επεμβάσεις των στεφανιαίων αρτηριών, 1999-2000

 • Τμήμα Καρδιολογίας St. George’s Hospital Medical School, London, UK – Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας -Γενετικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Cardiovascular Genetics) (Directors Prof A.J Camm and W.J McKenna),1995

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Συμμετοχή ως συγγραφέας στη συγγραφή συγγραμμάτων στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

  “Debulking and stenting” by Antonio Colombo and Evangelia Karvouni

  In “Restenosis. A guide to therapy” edited by David P. Faxon. Published by Martin Dunitz Ltd, 2001

 • Coronary stenting” by Antonio Colombo and Evangelia Karvouni

  In “Practical Interventional Cardiology” edited by E. Grech, D. Ramsdale. Published by Martin Dunitz Ltd, 2nd edition, 2002

 • Εκτέλεση και ερμηνεία ενδοστεφανιαίας υπερηχογραφίας κατά τη διενέργεια επεμβάσεων στο Columbus Hospital Center, Milan, Italy στα πλαίσια ζωντανών μεταδόσεων σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (TCT 1999, EuroCVS 2000, Vascular Interventions 2000, TCT 2000, JIM 2001)

 • Faculty member, Vascular Interventions 2000, Columbus Hospital Center and St. Raffaele Hospital, Milan, Italy, 2000

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη θεραπεία των στεφανιαίων με ενδοαγγειακή ακτινοβολία (Endovascular radiation therapy) European Heart House, Sophia Antipolis, France, 2000

 • Πρόγραμμα γενετικού ελέγχου οικογενειών με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας (Naxos disease), St. George’s Hospital Medical School, London UK και «Ιατρικό Κέντρο Ι. Πρωτονοτάριος, Νάξος» (1995).

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον

 • Κληρονομικές Καρδιαγγειακές Παθήσεις (Μυοκαρδιοπάθειες, σύνδρομο LQT, σύνδρομο Brugada, σύνδρομο Marfan, κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία)

 • Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Ερευνητικό ενδιαφέρον

 • Γενετική Καρδιολογία (Cardiovascular Genetics)

 • Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα στεφανιαίων αρτηριών (vurnerable atherosclerotic plaque)

 • Ενδοστεφανιαία υπερηχογραφία

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Συμμετοχή σε διεθνή διάσκεψη κορυφής με θέμα τη διάγνωση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, τον αιφνίδιο θάνατο και τους αθλητές. Allina Health System (ACCME), Μινεάπολις, Μινεσσότα, ΗΠΑ, 1997

 • Ευχαριστήρια αναφορά των συγγραφέων της πρώτης επιστημονικής δημοσίευσης με θέμα το υπεύθυνο γονίδιο της νόσου Νάξου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του γενετικού ελέγχου των οικογενειών. Acknowledgement “Gene for arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy with diffuse nonepidermolytic palmoplantar keratoderma and wooly hair (Naxos disease) maps to 17q21. Coonar A, Protonotarios N, Tsatsopoulou A, Needham E, Houlston R, Cliff S, Otter M, Murday V, Mattu R, McKenna WJ, Circulation 1998;97:2049-2058

 • Participant in European Invstigators Meeting on Bx Velocity Drug Eluting Stent (Cordis, J&J Company), Paris, France, 2000

 • Interventional Cardiology 2001, The International Symposium (Promedica International)– Συμμετοχή σε panel με θέμα «Κατευθυνόμενη Αθηρεκτομή: νέες ενδείξεις για μια νέα συσκευή συμβατή με οδηγό καθετήρα 8Fr», Aspen, Colorado, USA, 2001

 • Προφορική ανακοίνωση με θέμα «Effect oF Intravenous Glycoprotein IIb/IIIa Receptor Antagonists on Survival in Percutaneous Coronary Interventions: A Meta-Analysis.Evangelia Karvouni, Demosthenes G. Katritsis, John P. Ioannidis, American College of Cardiology, 52nd Annual Scientific Session, Chicago, Illinois, 2003

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Katritsis DG, Sotiropoulou P, Giazitzoglou E, Karvouni E, Papamichail M. Electrophysiological effects of intracoronary transplantation of autologous mesenchymal and endothelial progenitor cells. Europace. 2007 Mar;9(3):167-71. Epub 2007 Feb 1. PubMed PMID: 17272327.

 • Katritsis DG, Korovesis S, Karvouni E, Giazitzoglou E, Karabinos I, Tzanalaridou E, Panagiotakos D, Webb-Peploe MM. Handgrip-enhanced myocardial fractional flow reserve for assessment of coronary artery stenoses. Am Heart J. 2006 May;151(5):1107.e1-7. PubMed PMID: 16644345.

 • Ioannidis JP, Karvouni E, Katritsis DG. Creatine kinase-MB elevation following stent implantation. J Am Coll Cardiol. 2005 Jun 7;45(11):1908; author reply 1908-9. PubMed PMID: 15936632.

 • Katritsis DG, Karvouni E, Ioannidis JP. Meta-analysis comparing drug-eluting stents with bare metal stents. Am J Cardiol. 2005 Mar 1;95(5):640-3. PubMed PMID:15721109.

 • Ioannidis JP, Karvouni E, Katritsis DG. Mortality risk conferred by small elevations of creatine kinase-MB isoenzyme after percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol. 2003 Oct 15;42(8):1406-11. PubMed PMID: 14563583.

 • Katritsis D, Karvouni E, Webb-Peploe MM. Reperfusion in acute myocardial infarction: current concepts. Prog Cardiovasc Dis. 2003 May-Jun;45(6):481-92. Review. PubMed PMID: 12800129.

 • Karvouni E, Katritsis DG, Ioannidis JP. Intravenous glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists reduce mortality after percutaneous coronary interventions. J Am Coll Cardiol. 2003 Jan 1;41(1):26-32. PubMed PMID: 12570940.

 • Karvouni E, Stankovic G, Albiero R, Takagi T, Corvaja N, Vaghetti M, Di Mario C, Colombo A. Cutting balloon angioplasty for treatment of calcified coronary lesions. Catheter Cardiovasc Interv. 2001 Dec;54(4):473-81. PubMed PMID: 11747183.

 • Colombo A, Karvouni E. Biodegradable stents : “fulfilling the mission and

  stepping away”. Circulation. 2000 Jul 25;102(4):371-3. PubMed PMID: 10908206.

 • Di Mario C, Karvouni E. The bigger, the better: true also for in-stent restenosis? Eur Heart J. 2000 May;21(9):710-1. PubMed PMID: 10739725.