Καραβάς Ευάγγελος

Καραβάς Ευάγγελος Ορθοπαιδικός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .
 • Τίτλος Ειδικότητας Ορθοπαιδικής Τραυματολογίας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Νοσοκομείο Υγεία 2014 μέχρι σήμερα : Συνεργάτης

 • Γενικό Νοσοκομείο ‘Ασκληπιείο Βούλας’ 2006-2011 : Α Ορθοπαιδική Κλινική Αποκατάστασης Παθήσεων Ισχίου και Γόνατος .

 • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ‘Π&Α Κυριακού’ 2010-2011 : Α Ορθοπαιδική Κλινική

 • Γενικό Νοσοκομείο ‘ΚΑΤ’ 2007 : Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

 • Γενικό Νοσοκομείο ‘ΚΑΤ’ 2008 : Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων

 • Γενικό Νοσοκομείο ‘Παίδων Πεντέλης’ 2006 : Ορθοπαιδική Κλινική , Τμήμα Χειρουργικής Αποκατάστασης Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης 

 • Γενικό Νοσοκομείο Άργους 2004-2006 : Ορθοπαιδική Κλινική

 • Γενικό Νοσοκομείο Άργους 2003-2004 : Κλινική Γενικής Χειρουργικής

 • Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2003 : Υπηρεσία Υπαίθρου

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Παθήσεις Γόνατος

 • Αθλητικές Κακώσεις