Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1990
 • ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012

Διδακτορική Διατριβή

“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΟΡΕΙΣ β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΙΜΙΑ”

Β-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ.ΚΡΕΑΤΣΑΣ

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • ΜΕΛΟΣΤΗΣESHRE(EUROPEAN SOCIETY HUMAN REPRODUCTION EMBRYOLOGY)

 • ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΝΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 • LIFE – HEALTH

 • IAΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

 • ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • IATΡΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1999-σήμερα)

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ IVF – ΜΗΤΕΡΑ (2006- σήμερα)

 • Επιστημονικός υπεύθυνος IVF-ΜΗΤΕΡΑ 2008-20012 & 2014-2015

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ GENESIS ΑΘΗΝΩΝ (1999-2006)

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1994-1998

 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ : NEAΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1992-1993

 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ( ΩΣ ΙΑΤΡΟΣ) : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 • 1990-1992 (ΕΦΕΔΡΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ ΥΙ)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον

 • ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διακρίσεις & Βραβεία

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ II

 • (GYNAECOLOGICAL SURGEON)ΚΑΤΟΠΙΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • (CERTIFICATE OF GYNECOLOGICAL SURGEON –EUROPEAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY)

 • ΣΥΝΕΔΡΙΟESGEΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 2016

 • ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ

 • ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2011 – 2013 & 2015-2018

 • ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ 2012-2014

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Clinical value of endometrial pinopodes detection in artificial donation cycles.
  Pantos K1, Nikas G, Makrakis E, Stavrou D, Karantzis P, Grammatis M

 • Blastocyst versus early cleavage embryo transfer: a retrospective analysis of 4,165 transfers.
  Pantos K1, Makrakis E, Karantzis P, Stavrou D, Grammatis M, Chronopoulos K.

 • Comparison of embryo transfer on day 2, day 3, and day 6: a prospective randomized study.
  Pantos K, Makrakis E, Stavrou D, Karantzis P, Vaxevanoglou T, Tzigounis V.

 • Triplet pregnancy after oocyte donation in women 46 years of age and older: three case reports.
  Makrakis E1, Grammatis M, Vitoratos N, Stavrou D, Karantzis P,Pantos K.

 • A randomised, controlled study of uterine exteriorisation and repair at caesarean section.
  Wahab MA1, Karantzis P, Eccersley PS, Russell IF, Thompson JW, Lindow SW