Καφούρος Κυριάκος

Καφούρος Κυριάκος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Αναπληρωτής Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 •  Απόφοιτος Ε.Κ.Π. Αθηνών 1976
 •  Ασκηση για λήψη ειδικότητας στο Δερμ/κό Ιατρείο του Θεραπευτηρίου

  Ευαγγελισμός 1976 -1979

 •  Υπηρεσία Υπαιθρου στο Γ.Ν. Τρικάλων 1981
 •  Τίτλος ειδικότητας Δερμ/γίας – Αφροδ/γίας 1981

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος Ε.Δ.Α.Ε.

 • Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής

 • Μέλος E.S.C.A.D.

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης του Εργαστηρίου Πειρ/κης Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 1972 – 1978

 • Συμμετοχή στην οργάνωση του Δερμ/κού Τμήματος του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ υπό τον κ. Εμμ. Αρώνη 1983 και από τότε μόνιμος συνεργάτης

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • 1973 – 1978 Εργαστηριακά μαθήματα Πειρ. Φαρμακολογίας σε φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής 

 • 1979 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα αγροτικών γιατρών Θερ. Ευαγγελισμός 

 • 1987 – 1988 Διδασκαλία μαθήματος Δερμ/γίας –Αφροδ/γίας στους φοιτητές Ιατρικής Παν. Κρήτης

 • Συμμετοχή στην οργάνωση κλινικού σεμιναρίου με θέμα «Χημικά Peelings» στα πλαίσια του 20ου Συνεδρίου Δερματοχειρουργικής. Αθήνα 1999

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Επεμβατική Δερματολογία

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Assessment of cryotherapy for the treatment of verrucous epidermal naevi (Acta Derm Venereol 2009: 89(3):292-4