Καφετζή Δέσποινα

Καφετζή Δέσποινα Οφθαλμίατρος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 •  2017: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία», Οφθαλμολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστιστήμιο Θράκης
 • 2015: Άδεια εκτἐλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας μετά από εξετάσεις του Υπουργείου Υγείας (Υπουργική απόφαση Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π. 76318)
 • 2014: Κτήση Τίτλου Ειδικότητας στην Οφθαλμολογία, Αθήνα
 • 2002: Πτυχιούχος της Τρίτης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας  “Charles University” (αγγλόφωνο πρόγραμμα)

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Υαλοειδούς και Αμφιβληστροειδούς

 • Μέλος της International Society of Refractive Surgery (ISRS)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Από το 2015: Συνεργάτης στο Δ.Θ.Κ.Α «ΥΓΕΙΑ»

 • Από το 2015: Ιδιώτης Ιατρός

 • 2015: Εκπαίδευση ως άμισθη ειδικευμένη Οφθαλμίατρος στο τμήμα  υπερήχων στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

 • 2014 – 2015: Παρακολούθηση ως άμισθη ειδικευμένη Οφθαλμίατρος στο τμήμα Υαλοειδούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

 • 2011 – 2013: Ειδικευόμενη ιατρός στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

 • 2006 – 2009: Ειδικευόμενη ιατρός στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 • 2004 – 2005: Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Ιτέας

 • 2004: Εκπλήρωση τρίμηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο  Άμφισσας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Χειρουργός προσθίου ημιμορίου Οφθαλμικού βολβού

 • Επεμβάσεις Καταρράκτου

 • Επεμβάσεις Γλαυκώματος

 • Επεμβάσεις Δακρυικής Συσκευής

 • Επεμβάσεις Στραβισμού

 • Πλαστικές Βλεφάρων

 • Διαθλαστικές επεμβάσεις – LASER Μυωπίας, Πρεσβυωπίας, Υπερμετρωπίας, Αστιγματισμού

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • «Ο Ρόλος της Βυθοσκόπησης σε Ασθενείς με Αιματολογικές Κακοήθειες και Συμπαγή Νεοπλάσματα του Οφθαλμού» Καφετζή Δέσποινα, Μπαχαρίου Αλέξανδρος, Νοσοκομειακά Χρονικά 2014;76τευχ 1:591-610

 • «Τα Επείγοντα στην Οφθαλμολογία: “Επείγοντα με Αίτια Παθολογικά και Νευρολογικά”» Δ.Καφετζή, Χ.Λιναρδή, Νοσοκομειακά Χρονικά 2013;75τευχ 1:31-42

 • «Αφακικό Γλαύκωμα στο Συγγενή Καταρράκτη» Δ.Τσαμαδού, Γ.Μαντά, Ν.Σπανού, Δ.Καφετζή, Μ.Φωτοπουλου, Π.Πάικος. Οφθαλμολογικά Χρονικά 2012;22(49)τευχ2: 133-138