Ισμυρίδης Κωνσταντίνος

Ισμυρίδης Κωνσταντίνος Οφθαλμίατρος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Ελληνική Εταιρεία Εξοφθαλμιών Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Hsiors)

  • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εξοφθαλμιών Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Escrs)

  • Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 1990-2012 Διευθυντής Οφθαλμολογικού Τμήματος, Ιατρικό Αθηνών

  • 2012-2014 Διευθυντής Οφθαλμολογικού Ιατρείο, ΜΗΤΕΡΑ2014-Σημερα Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ ( Β΄Οφθαλμολογική Κλινική) 

  • 1990-Σημερα Ιδιώτης Ιατρός

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Κλινική Οφθαλμολογία

  • Χειρουργική Πρόσθιου Ημιμόριου

  • Διαθλαστική Χειρουργική