Γρενζελιάς Δημήτριος

Γρενζελιάς Δημήτριος Αιματολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθήνας με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ, 1981
 • Ειδικότητα Αιματολογίας, 1991
 • Research fellow in the Department of Medical Oncology, St Bartholomew’s Hospital, London (Υπότροφος ΙΚΥ), 1/7/1995-31/3/1996
 • Research fellow in the Department of Medical Oncology in the School of Medicine of Queen Mary and Westfield College in London and Imperial Cancer Research Fund, 1/4/1996-31/8/1996 and 1/9/98-31/3/1999
 • Senior Research Assistant in the Department of Medical Oncology in the School of Medicine of Queen Mary and Westfield College of London on the research project: Antisense oligonucleotides targeting the joining region of Bcl2/IgH hybrid transcript in Follicular Lymphoma, 1/9/96-31/8/1998

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 •  Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Αγροτικό Ιατρείο (Παπαδάτες και Πεντάλοφος Αιτωλ/νίας), 12/1982-4/1984

 • Σ.Α.Β. Ελευσίνας, 4/1984-12/1984

 • Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Αθήνας (2ετης ειδίκευση στην Παθολογία), 12/1984-1/1987

 • Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Αθήνας (4ετης ειδίκευση στην Αιματολογία), 1/1987-2/1991

 • Αιμοδοσία ΙΚΑ, 1-7-1992-31-12-1992

 • Αιματολογική Κλινική ΔΘΚΑ Υγεία, 10/1992-6/1995

 • Department of Medical Oncology St Bartholomew’s Hospital London, 1/7/1995-31/3/1999

 • Αιματολογική Κλινική ΔΘΚΑ Υγεία, 4/1999-6/2000

 • Ελεύθερος Συνεργάτης ΔΘΚΑ Υγεία, 6/2000 έως σήμερα

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Β Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Αθήνας: διδασκαλία των 5ετών και 6ετών φοιτητών της ιατρικής, καθώς και των νεώτερων ειδικευόμενων ιατρών. 

 • ΔΘΚΑ Υγεία: εκπαίδευση νοσηλευτών, παρασκευαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 • St Bartholomew’s Hospital, London: διδασκαλία φυσικής εξέτασης σε φοιτητές ιατρικής.

 • Ομιλίες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικευόμενους αιματολόγους στην Αιματολογική κλινική του Πανενεπιστημίου Θράκης (Διευθυντής: καθ. Γ. Μπουρίκας) και την Αιματολογική Κλινική του Ευαγγελισμού (Διευθυντής: Ε. Νικηφοράκης).

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Παρακολούθηση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες, Λεμφώματα –κυρίως Οζώδες Λέμφωμα-, Οξείες και Χρόνιες Λευχαιμίες και Πολλαπλούν Μυέλωμα, που αντιμετωπίζονταν με συμβατική θεραπεία ή μεταμόσχευση μυελού οστών.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Παρακολούθηση υπολειμματικής νόσου σε ασθενείς με Οζώδες Λέμφωμα χρησιμοποιώντας μοριακές τεχνικές.

 • Τροποποίηση έκφρασης του ογκογονιδίου BCL2 στο Οζώδες Λέμφωμα σε μετα-μεταγραφικό στάδιο (Antisense oligonucleotides).

 • Αναζήτηση παραγόντων προδιάθεσης για ανάπτυξη Οζώδους Λεμφώματος (μεταλλάξεις γονιδίων της οικογένειας TNF).

 • Κλωνοποίηση και μελέτη της έκφρασης του γονιδίου BRL που εμπλέκεται σε γενετικές ανωμαλίες σχετιζόμενες με Οξεία Λευχαιμία.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υπότροφος ΙΚΥ σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ( 6 έτη)

 • Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΚΥ Εξωτερικού (Department of Medical Oncology, St Bartholomew’s Hospital, London)

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 20ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου.

 

Βιβλία

Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων:

 • Kalmantis T., Vassilaki M., Kalmanti M., Yiagnisis M., Grenzelias D., Spandidos D. (1992). Elevated expression of the Ras p21 oncoprotein in myelodysplastic syn-dromes as determined by immunohistochemical analysis of bone marrow smears. In: Genetics of Haematological Disorders, (Batsocas C and Loucopoulos D Eds.), Washington DC, Hemisphere; pages 163-170

 • Γρενζελιάς Δ. και Σεϊτανίδης Β. (2001). Τα Μονοκλωνικά Αντισώματα αντι-CD20 στη Θεραπεία των μη Hodgkin’s Λεμφωμάτων. Στο: Εξελίξεις στην Παθολογία-Νεώτερες Απόψεις στη Διάγνωση και Θεραπεία. (Κ. Λυμπεράτος, Π. Φιλαλήθης, Η. Πολιτάκης, Β. Σεϊτανίδης, εκδότες), Αθήνα, Εκδόσεις ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, σελ. 45-60

 • Γρενζελάς Δ. και Σεϊτανίδης Β. (2006). Οζώδες Λέμφωμα. Στο: Εξελίξεις στην Παθολογία-Νεώτερες Απόψεις στη Διάγνωση και Θεραπεία. (Β. Σεϊτανίδης, Κ. Γε-ωργιλής, Ι. Αποστολάκης, εκδότες), Αθήνα, Εκδόσεις ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, σελ. 51-73

 • Γρενζελιάς Δ. και Σεϊτανίδης Β. (2006). Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία. Στο: Σημειώσεις στα Νεοπλασματικά Νοσήματα του Αίματος (Σεϊτανίδης Β. εκδότης), Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις; Τεύχος 2, σελ. 113-148

 • Γρενζελιάς Δ. και Σεϊτανίδης Β. (2007). Η Θεραπεία του Οζώδους Λεμφώματος. Στο: Σημειώσεις στα Νεοπλασματικά Νοσήματα του Αίματος (Σεϊτανίδης Β. εκδότης), Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις; Τεύχος 4, σελ. 113-148

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Kalmanti M, Kalmantis T, Vassilaki M, Galanopoulos A, Grenzelias D, Spandidos DA. The expression of the ras p21 oncoprotein in the bone marrow smears of children with acute leukemia. Anticancer Res. 1992 Nov-Dec; 12(6B): 2177-80

 • Fitzgibbon J, Grenzelias D, Matthews J, Lister TA, Gupta RK.Tumour necrosis factor polymorphisms and susceptibility to follicular lymphoma. Br J Haematol. 1999 Nov; 107(2): 388-91

 • McCullagh P, Chaplin T, Meerabux J, Grenzelias D, Lillington D, Poulsom R, Gregorini A, Saha V, Young BD.The cloning, mapping and expression of a novel gene, BRL, related to the AF10 leu-kaemia gene. Oncogene. 1999 Dec 9; 18(52): 7442-52

 • Apostolidis J, Gupta RK, Grenzelias D, Johnson PW, Pappa VI, Summers KE, Salam A, Adams K, Norton AJ, Amess JA, Matthews J, Bradburn M, Lister TA, Rohatiner AZ.High-dose therapy with autologous bone marrow support as consolidation of remission in follicular lymphoma: long-term clinical and molecular follow-up.

 • J Clin Oncol. 2000 Feb; 18(3): 527-36

 • Δ. Γρενζελιάς και Β. Σεϊτανίδης.Οζώδες Λέμφωμα.Ιατρικά Ανάλεκτα 2007; 13:316-318