Γουγουλάκης Σωτήρης

Γουγουλάκης Σωτήρης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Διευθυντής Β' Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο “”Συγκριτική Μελέτη TEFF/TV με άλλες Σπιρομετρικές Παραμέτρους σε Ασθενείς με Βρογχικό Άσθμα”, 1989

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία

 • Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευμονολογίας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ”, από 01/04/1989

 • Αναπληρωτής Διευθυντής, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ Πνευμονολογική Κλινική, 01/04/1996-31/12/2000

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον:

 • Διεύρυνση του πεδίου των βρογχοσκοπίσεων

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Συμμετοχή στην ομάδα που έλαβε το 3ο βραβείο ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 1993

 • Συμμετοχή στην ομάδα που έλαβε το βραβείο της καλύτερης ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 1996

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Πλευρίτιδες”, Κλινικό φροντιστήριο Πανελληνίων Ιατρ. Συνεδρίων, 1994

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής – Μετάφραση του “Lecture notes on Respiratory Diseases” – Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Συστηματικά νοσήματα πνεύμωνος”, εκδόσεις: Ελληνική Εταιρεία, 1996