Γκιώνη Γεωργία

Γκιώνη Γεωργία Παθολόγος

Ζ' Παθολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Ιατρός Παθολόγος στη Ζ’ Παθολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ (Αύγουστος 2021 έως σήμερα)

  • Ειδικευόμενη ιατρός Παθολογίας σε παράταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡA (Ιανουάριος 2021 – Ιούλιος 2021)

  • Ειδικευόμενη ιατρός Παθολογίας στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡA (Μάρτιος 2018 – Ιανουάριος 2021)

  • Αγροτικός ιατρός στο ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Αιτωλοακαρνανίας (Μάρτιος 2017 – Φεβρουάριος 2018)

  • Ειδικευόμενη ιατρός Παθολογίας στο Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Ιανουάριος 2014 – Ιανουάριος 2016)

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

Παρουσίαση θεμάτων διαγνωστικού και θεραπευτικού ενδιαφέροντος και βιβλιογραφική ενημέρωση στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των φοιτητών και ειδικευόμενων ιατρών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Μάρτιος 2018 – Ιανουάριος 2021)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 Διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία όλων των παθήσεων της Εσωτερικής Παθολογίας