Γιατράς Κωνσταντίνος

Γιατράς Κωνσταντίνος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1982-1988 Δίπλωμα ιατρικής Τιμισοάρα , Ρουμανία
 • 1994 Τίτλος πενταετούς ειδικότητος Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Παν/μιο Pierre-Marie Curie, Παρίσι, Γαλλία
 • 1991-1992 Δίπλωμα Κολποσκόπησης Παν/μιο Pierre-Marie Curie, Παρίσι, Γαλλία
 • 1991-1992 Δίπλωμα Υπερηχογραφίας  Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Παν/μιο Creteil, Παρίσι,  Γαλλία
 • 1991-1994 Δίπλωμα Σεξολογίας Παν/μιο Bobigny, Παρίσι, Γαλλία
 • 1993-1994 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Υστεροσκόπησης Παν/μιο Paris Sud, Παρίσι, Γαλλία
 • 1995 Επίκουρος καθηγητής Παν/μιο New York, University, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
 • 2006 Διατριβή, PhD, “In vitro fertilization in seropositive HIV couples” Παν/μιο Victor Babes, Τιμισοάρα, Ρουμανία
 • 2007 Καθηγητής Παν/μιο Victor Babes, Τιμισοάρα, Ρουμανία
 • 2009 Καθηγητής πανεπιστημίου Oradea, Ρουμανία
 • 2011-2012 Πανεπιστημιακό δίπλωμα υπογονιμότητας πανεπιστήμιο DESCARTES Παρίσι Γαλλία

Θέσεις

 • 5/1993-5/1994 Εσωτερικός Μαιευτικής/Γυναικολογίας Τμήμα    Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Antoine Beclere Hospital, Παρίσι, Γάλλια

 • 5/1994-11/1994 Επιμελητής Γυναικολογίας και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Pontoise Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 1994 Βοηθός Παν/μιου Μαιευτικής/Γυναικολογίας University of Paris Sud, Παρίσι, Γαλλία

 • 1/1995 Εσωτερικός Ερευνητής Center for Reproductive Medicine and Infertility

 • Cornell University Medical College New York, Ν. Υορκη, Η.Π.Α.

 • 2/1996 Επίκουρος καθηγητής  Μαιευτικής/Γυναικολογίας/ Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Στειρότητας Παν/μιο New York,  University, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α

Μετεκπαίδευση

 • 1/1989-11/1989 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Pitie Salpetrier Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 11/1989-11/1990 Ειδικότητα στην Μαιευτική/Γυναικολογία Rotschild Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 11/1990-5/1991 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Jean Rostand Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 5/1991-11/1991 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Courbevoie Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 11/1991-5/1992 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Jean Rostand Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 5/1992-11/1992 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Montmorency Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 11/1992-5/1993 Ειδικότητα στην Μαιευτική/ Γυναικολογία Montmorency Hospital, Παρίσι, Γαλλία

 • 5/1993- 2/1997  Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής Cornell, NYU Νέα Υόρκη, USA

Άδειες εξασκήσεως

 • 1989 Γενικής Ιατρικής, Ελληνικό Υπουργείο Υγείας Αθήνα, Ελλάδα

 • 1994 Μαιευτικής/ Γυναικολογίας, Ιατρικός Σύλλογος Παρισιού Παρίσι, Γαλλία

 • 1994 Μαιευτικής/ Γυναικολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Υγείας Αθήνα, Ελλάδα

 • 2012 Μαιευτικής/ Γυναικολογίας και Υπογονιμότητα Ρουμανικό Υπουργείο Υγείας

Γλώσσες

Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ρουμανική, Ιταλική

Μέλος

 • 1989 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Αθήνα, Ελλάδα

 • 1992 Medicins du Monde Paris, France

 • 1994 Medical Association of Paris Paris, France

 • 1995 American Society for Reproductive Medicine

 • 1995 Reproductive Medical Society of New York

 • 1996 The American Association of Gynecologic Laparoscopists

 • 1996 The Society for Male Reproduction and Urology, USA

 • 1996 European Society for Human Reproduction and Embryology

 • 2001 Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής και Γυναικολογίας

 • 2010 Romanian association of doctors