Γιατράς Ιωάννης

Γιατράς Ιωάννης Νεφρολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ειδικότητα Νεφρολογίας
 • Assistant Etranger, Παρίσι, Νοσοκομείο Necker Enfants Malades, Γαλλία

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

 • Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρεία 

 • Διεθνής Νεφρολογική Εταιρεία

 • Αμερικάνικη Νεφρολογική Εταιρεία

 • Γαλλόφωνη Νεφρολογική Εταιρεία 

 • Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας Και Υπερτάσεως (Ε.Κο.Ν.Υ)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 1. Έναρξη Ειδικότητας Νεφρολογίας Λαϊκό Νοσοκομείο

 2. Ολοκλήρωση Ειδικότητας Νεφρολογίας Νοσοκομείο Necker Enfants, Malades Πανεπιστήμιο Rene Descartes-Paris France

 3. Clinical Research Fellow Νοσοκομείο New England Medical Center Πανεπιστημιο Tufts, Βοστωνη, Ηπα

 4. Διευθυντής Τεχνητού Νεφρού θεραπευτήριο Κυψέλης

 5. Νεφρολόγος Δθκα Υγεία

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Υπέρταση, Κληρονομικά Νεφρικά Νοσήματα, Νεφρολιθίαση

 • Glomerular permselectivity. 

 • Alport’s syndrome, polycystic kidney disease (PKD) and molecular biology of inherited renal diseases. 

 • Glomerulonephritis and pregnancy, hypertension and pregnancy. 

 • Pregnancy during dialysis.

 • Treatment of hypertension and progression of renal disease. 

 • Statistical methods in medicine: meta-analysis.

 

Βιβλία

 1. Κληρονομικές Παθήσεις των Νεφρών: 2 Πανελλήνιο Συμπόσιο:

  Βόλος 27-29 Ιανουαρίου 2000. Π Ν Ζηρογιαννης, Αθ. Αγραφιωτης. 

  Κληρονομική Νεφρική Αμυλοείδωση: 325-340. Ι Γιατρας.

 2. Ο νεφρός στα συστηματικά νοσήματα. (Αλκυονίδες Η μέρες Νεφρολογίας 15-17 Φεβρουα-ρίου 2001 Ευρωπαικό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών). 

  Νόσος Bechet, Υποτροπιάζουσα Πολυχονδρίτις, Λεμφική Κοκκιωμάτωση.

 3. Κλινική Νεφρολογία: Π Ν Ζηρογιάννης. Γενετικές ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήμα-τος. (2003,).

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Early glomerular dysfunction in patients with sickle cell anemia. Schmitt F, Brillet G, Martinez F, Giatras I, Choukroun G, Girot B, Bachir D, Galacteros F, Lacour B, Grunfeld J P. Division of Nehrology, and Biochemistry, Hospital Necker Enfants Malades, Paris, Center of Sickle Cell Anemia and Thalassemia, Henri Mondor Hospital, Creteil, and Division of Hematology, Tenon Hospital, Paris, France. Am J Kidney Dis. 1998 Aug;32(2):208-14. 

 2. Giatras I, Levy DP, Malone FD, Carlson JA, Jungers P. Pregnancy during dialysis: case report and management guidelines. A review.  Divisions of Nephrology and Maternal-Fetal Medicine, Tufts University School of Medicine, New England Medical Center, Boston, MA, The New York Hospital-Cornell Medical Center, New York, USA, and Department of Nephrology, Necker Hospital, Paris, France.  Nephrol Dial Transplant. 1998 Dec; 13 (12):3266-72. 

 3. Levy DP, Giatras I, Jungers P. Pregnancy and end-stage renal disease – past experience and new insights. Editorial Comment. The Center for Reproductive Medicine and Infertility, The New York Hospital-Cornell Medical Center, New York, USA, Divisions of Nephrology Tufts University School of Medicine, New England Medical Center, Boston, MA, USA, and Department of Nephrology, Necker Hospital Paris France. Nephrol Dial Transplant. 1998;13(12):3005-7. 

 4. Suggested ultrasound parameters for the assessment of fetal well being during chronic hemodialysis. Malone FD, Craigo SD, Giatras I, Carlson J, Athanassiou A, D’Alton ME. Division of Maternal-Fetal Medicine, Tufts University School of Medicine, New England Medical Center, Boston, Massachusetts, 02111 USA. Ultrasound Obstet Gunecol 1998 Jun;11(6):450-452. 

 5. Outcome of transplantation of organs procured from bacteremic donors. Freeman RB, Giatras I, Falagas M, Supran S, O’Connor K J, Bradley J Snydman DR, Delmonico FL. Department of Surgery, New England Medical Center, Tufts University School of Medicine, Boston, Massachusetts, 02111. Transplantation, 1999 Oct 27;68(8):1107-11.

 6. X-linked Alport syndrome. Natural history in 195 families and genotype-phenotype correlation in males. Jais JP, Knebelmann B, Giatras I, De Marchi M, Rizzoni G, Renieri A, Weber M, Gross O, Netzer KO, Flinter F, Pirson Y, Verellen C, Wieslander J, Persson U, Tryggvason K, Martin P, Hertz JM, Schroder C, Sanak M, Krejcova S, Carvalho MF, Saus J, Antignac C, Smeets H, Gubler MC. Biostatistique et Informatique Medicale and INSERM U423 Hopital Necker Enfants Malades, Universite Rene Descartes, Paris France. J Am Soc Nephrol 2000 Apr; 11(4):649-57. Jafar TH Schmid CH, Landa M, Giatras I, et al. 

 7. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and progression of nondiabetic renal disease. A meta-analysis of patient-level data. Ann Intern Med. 2001 Jul 17;135(2):73-87

 8. Jafar TH Schmid CH, Landa M, Giatras I, et al.  Using a type of blood pressure medicine, angiotensin-converting enzyme inhibitors, to prevent worsening of kidney disease unrelated to diabetes. Ann Intern Med. 2001 Jul 17;135(2):S-21.

 9. Schmid CH, Landa M, Jafar TH, Giatras I, Karim T, Reddy M, Stark PC, Levey AS. Constructing a database of individual clinical trials for longitudinal analysis. Control Clin Trials. 2003 Jun;24(3):324-40.

 10. Jais JP, Knebelmann B, Giatras I, De Marchi M, Rizzoni G, Renieri A, Weber M, Gross O, Netzer KO, Flinter F, Pirson Y, Dahan K, Wieslander J, Persson U, Tryggvason K, Martin P, Hertz JM, Schroder C, Sanak M, Carvalho MF, Saus J, Antignac C, Smeets H, Gubler MC. X-linked alport syndrome: natural history and genotype-phenotype correlations in girls and women belonging to 195 families: a “European Community Alport Syndrome Concerted Action” study. J Am Soc Nephrol. 2003 Oct;14(10):2603-10.