Γεωργαράς Σπυρίδων

Γεωργαράς Σπυρίδων Οφθαλμίατρος

Διευθυντής Οφθαλμολογικού Τμήματος & Διευθυντής Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1973
 • Ειδικότητα Οφθαλμολογίας, 1979
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, 1980
 • Fellow of the European Board of Ophthalmologists –FEBO της Union Europeene des Medicins Specialistes –UEMS, 2000
 • Καθηγητής (Gastprofessor der Universitaet Leipzig) στο Πανεπιστήμιο Λειψίας, Γερμανία, 4/2001 – 4/2010

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ). Πρώτο Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος 

 • Ελληνική Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, Αντιγήρανσης και Βιοτεχνολογίας. Πρώτο Ιδρυτικό Μέλος, Γενικός Γραμματέας, διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος 

 • Εταιρεία Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ιδρυτικό Μέλος, διετέλεσε Πρόεδρος 

 • Πανελλήνια Ένωση Ειδικευμένων Οφθαλμιάτρων (ΠΕΕΟ). Διετέλεσε Πρόεδρος

 • Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). 

 • Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΠΟΕ)

 • Ελληνική Εταιρεία Κερατοειδούς. Iδρυτικό Μέλος

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgeons). Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οφθαλμολογίας (European Board of Ophthalmologists –EBO) της Union Europeene des Medicins Specialistes –UEMS. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ, Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, και Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Οφθαλμολογικών Κλινικών της Ευρώπης 

 • Γερμανική Οφθαλμολογική Εταιρεία (Deutsche Ophthalmologische Gesselshaft –DOG)

 • Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (American Academy of Ophthalmology-AAO)

 • Αμερικανική Εταιρεία Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Αmerican Society of Cataract and Refractive Surgery – ASCRS)

 • Διεθνής Εταιρεία Διαθλαστικής Χειρουργικής (International Society of Refractive Surgery of the American Academy of Ophthalmology – ISRS )

 • Διεθνές Club Διακεκριμένων Οφθαλμιάτρων Ιnternational Intraocular Implant Club -IIIC). Ο μόνος Έλλην μεταξύ των Μελών

 • Διεθνές Ίδρυμα Fyodorov

 • Ινστιτούτο Barraquer, Iσπανία

 • Διεθνής Εταιρεία Κερατοειδούς (International Cornea Society)

 • Διεθνής Εταιρεία Οφθαλμικών Φλεγμονών (Ιnternational Ocular Inflammation Society) 

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού:

 • “Οφθαλμολογικές Σημειώσεις” της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) 

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιδρυτής & Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού & Θεραπευτικού Ινστιτούτου “Οφθαλμός”, από το 1985

 • Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής Οφθαλμολογικού Κέντρου “Υγεία-ΟΦΘΑΛΜΟΣ”, από το 1992

 • Διευθυντής Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία»

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Επεμβάσεις Καταρράκτου – Γλαυκώματος- Μεταμοσχεύσεως κερατοειδούς

 • Συνδυασμένες επεμβάσεις προσθίου ημιμορίου

 • Διαθλαστικές επεμβάσεις – LASER Μυωπίας, Υπερμετρωπίας, Αστιγματισμού, Πρεσβυωπίας

 • Μεταμοσχεύσεις τεχνητού βολβού

 • Στραβισμοί

 • Παιδοχειρουργική Οφθαλμολογία

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Έρευνα συνδυασμένων τύπων ενέργειας στις επεμβάσεις καταρράκτου

 • Έρευνα νέων τύπων ενδοφακών

 • Έρευνα χαμηλής όρασης

 • Θεραπεία με ηλεκτροδιέγερση (Okustim) στη μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια

 • Έρευνα αθλητικής όρασης

 • Έρευνα νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων καθώς και νέων τεχνικών για επεμβάσεις γλαυκώματος 

 • Tηλεϊατρική στην Οφθαλμολογία

 • Αναγεννητική Ιατρική, γονιδιακές θεραπείες, βλαστοκύτταρα

 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Εταιρείας Ειδικών Μεταμοσχεύσεων στο Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» 

 • Ιατρικός τουρισμός και Οφθαλμολογία

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

 • Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Svyatoslav Fyodorov

 • Διεθνής Αντιπρόσωπος της International Society of Refractive Surgery (I.S.R.S.)

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (Ε.Β.Ο.) της UEMS

 • Η Εταιρεία των Χειρουργών Οφθαλμιάτρων (ΕΕΕΦΔΧ) θέσπισε ετήσια Υποτροφία στο όνομα “Σπ.Γεωργαρά” για μετεκπαίδευση νέων οφθαλμιάτρων, από το 2007 και εφεξής

 • Αποδέκτης του 1oυ Βραβείου Charles Kelman της ΕΕΕΦΔΧ, 1999

 • Αποδέκτης του Βραβείου Fyodorov του Ινστιτούτου Fyodorov Μόσχας, 1983

 • Αποδέκτης Χρυσού Βραβείου Ινδικής Εταιρείας Οφθαλμολογίας, 2003

 • Αποδέκτης του Bραβείου της Κροατικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, 2005

 • Αποδέκτης του Bραβείου της Σερβικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, 2015

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Phako, Phakonit, LASER Phako: A Quest for the Best” του A.Agarwal

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Phacoemulsification Principles and Techniques” του L.Buratto

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • «Excimer LASER τραμπεκουλοπλαστική για την θεραπεία του γλαυκώματος: η ελληνική εμπειρία», Ocular Surgery News

 • «Τορικοί ενδοφακοί για την διόρθωση του αστιγματισμού στον καταρράκτη και στον κερατόκωνο», Ocular Surgery News

 • «Η Διαθλαστική χειρουργική σε συνδιασμό με την νευρο-ηλεκτρο-LASER-μαγνητική διέγερση του συστήματος “VCK Fyodorov-Krutov” για την διόρθωση της αμβλυωπίας εφήβων και ενηλίκων»

 • «Χειρουργική αποκατάσταση ίριδος – Αναρτήσεις ενδοφακών – Επιπρόσθετοι ενδοφακοί»

 • «Βελτιοποίηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων του καταρράκτη»

 • «Ιδιαιτερότητες στις επεμβάσεις του φακού»

 • «Συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτη – Καταρράκτης και γλαύκωμα»

 • «Ωχροπάθεια : το κύριο αίτιο της απώλειας της κεντρικής όρασης στη μεγάλη ηλικία και η αντιμετώπισή της»

 • «Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς – η σύγχρονη άποψη»

 • «H θέση της αναγεννητικής ιατρικής στην αντιμετώπιση παθήσεων του οφθαλμού»

 • «Το μέλλον στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς με βιοσυνθετικά υλικά, βλαστοκύτταρα και αυξητικούς παράγοντες» 

 • «Εκπαίδευση όρασης (σε αθλητική όραση, αμβλυωπία, δυσλειτουργίες της οπτικής οδού)»

 • «Ab-Interno Tραμπεκουλοστομία με Excimer Laser σε συνδυασμό με φακοθρυψία» 

 • «Σχηματισμός καταρράκτη μετά από ένθεση φακικών ενδοφακών»

 • «Bi-manual bi-energy ενέργεια υπερήχων – Laser στην επέμβαση καταρράκτη»

 • «Σύστημα Monovision στη διόρθωση διαθλαστικών εκτροπών με LASIK σε πρεσβυωπικούς ασθενείς»

 • «Εxtreme Monovision για την ανακούφιση της διπλωπίας»

 • «Μη επεμβατική αντιμετώπιση του γλαυκώματος»

 • «Venous neurovascular pathways to neuroinflammation in glaucoma», 2016