Γαλανόπουλος Ανδρέας

Γαλανόπουλος Ανδρέας Νευρολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός: άριστα), 2013
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Νευροεπιστήμες (βαθμός: άριστα), 2004
 • Κάτοχος τίτλου ειδικότητας Νευρολογίας, 2008
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1998

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Ο ρόλος του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών σε συμπεριφορικές και νευροβιολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Πειραματική μελέτη σε επίμυες.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της European Academy of Neurology

 • Μέλος της International Parkinson and Movement Disorder Society

 • Μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της Εταιρείας νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρός του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» από το 2012

 • Ιδιωτικό Νευρολογικό Ιατρείο στην Παλλήνη Αττικής από το 2008

 • Ιατρός Νευρολογικής Κλινικής ΓΝΝ «ο Αγ. Παντελεήμων», 2004-2008

 • Ιατρός Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΘΨΠ Χανίων, 2002-2003

 • Συμμετοχή στις επιστημονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 2003-2004

 • Ιατρός B’ Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ «η Ελπίς», 2002

 • Στρατιωτική Θητεία με ειδικότητα ιατρού 2000-2001

 • Υπηρεσία Υπαίθρου ΓΝ Μολάων Λακωνίας 1998-2000

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ιατρικής, βιολογίας, ψυχολογίας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Διαταραχές μνήμης – νόσος Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας και απομυελινωτικά σύνδρομα

 • Νόσος Parkinson και κινητικές διαταραχές

 • Κεφαλαλγία, νευραλγία και νευροπαθητικός πόνος

 • Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και περιφερικών νεύρων (νευρίτιδες και πολυνευροπάθειες)

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Νευροεπιστήμες-Συστήματα νευροδιαβιβαστών εγκεφάλου

 • Νευροβιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης

 • Γνωστικές λειτουργίες και Άνοια

 • Νόσος Parkinson και νευροεκφυλιστικά νοσήματα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Λάτση κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

 • Περισσότερες από 15 διαλέξεις σε Συνέδρια με αντικείμενο την ‘Ανοια και τη νόσο Parkinson

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • WIN55,212-2 impairs non-associative recognition and spatial memory in rats via CB1 receptor stimulation. Pharmacol Biochem Behav. 2014 Sep;124:58-66, Galanopoulos A, Polissidis A, Georgiadou G, Papadopoulou-Daifoti Z, Nomikos GG, Pitsikas N, Antoniou K

 • The effectiveness of memantine in a “behaviourally disturbed” AD population. Re-sults from a Greek observational, open-label, 6-month study. Journal of the Neuro-logical Sciences 333 (2013):e351, Galanopoulos A, Saltos L, Kerezoudi E, Parashos I

 • Cannabinoids negatively modulate striatal glutamate and dopamine release and behavioural output of acute D-amphetamine. Behav Brain Res. 2014 Aug 15;270:261-9, Polissidis A, Chouliara O, Galanopoulos A, Naxakis G, Papahatjis D, Papadopoulou-Daifoti Z, Antoniou K

 • The cannabinoid CB1 receptor biphasically modulates motor activity and regulates dopamine and glutamate release region dependently. Int J Neuropsychopharma-col. 2013 Mar;16(2):393-403, Polissidis A, Galanopoulos A, Naxakis G, Papahatjis D, Papadopoulou-Daifoti Z, An-toniou K

 • Memantine in everyday clinical practice: a comparison of studies in Germany and Greece. Dement Geriatr Cogn Disord. 2011;32(4):267-72, Forstl H, Stamouli SS, Janetzky W, Galanopoulos A, Karageorgiou C, Tzanakaki M

 • Δ(9)-THC and WIN55,212-2 affect brain tissue levels of excitatory amino acids in a phenotype-, compound-, dose-, and region-specific manner. Behav Brain Res. 2011 Oct 10;224(1):65-72, Galanopoulos A, Polissidis A, Papadopoulou-Daifoti Z, Nomikos GG, Antoniou K

 • Extensive hypertensive encephalopathy completely reversed after successful treatment. European Journal of Neurology 17 (2010, Suppl. 3), 72–350 Galanopoulos A, Xifaras M, Polissidis A, Papadopoulou-Daifoti Z

 • Ιndividual differences in the effects of cannabinoids on motor activity, dopaminer-gic activity and DARPP-32 phosphorylation in distinct regions of the brain. Int J Neuropsychopharmacol. 2010 Oct;13(9):1175-91, Polissidis A, Chouliara O, Galanopoulos A, Rentesi G, Dosi M, Hyphantis T, Marselos M, Papadopoulou-Daifoti Z, Nomikos GG, Spyraki C, Tzavara ET, Antoniou K

 • Behavioural and dopaminergic alterations induced by a low dose of WIN 55,212-2 in a conditioned place preference procedure. Life Sci. 2009 Jul 31;85(5-6):248-54, Polissidis A, Chouliara O, Galanopoulos A, Marselos M, Papadopoulou-Daifoti Z, An-toniou K

 • Behavioral pharmacological properties of a novel cannabinoid 1′,1′-dithiolane del-ta8-THC analog, AMG-3. Behavioural Pharmacology. 2005 Sep; 16(5-6):499-510. An-toniou K, Galanopoulos A, Vlachou S, Kourouli T, Nahmias V, Thermos K, Panagis G, Daifoti Z, Marselos M, Papahatjis D, Spyraki C