Ευθυμιάδου Ρωξάνη

Ευθυμιάδου Ρωξάνη Ακτινοδιαγνώστης

Δ/ντρια Τμήματος PET-CT ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μετεκπαίδευση-Εξειδίκευση : παρακολούθηση εργασιών Τμήματος PET-CT στο Essen, Δυτικής Γερμανίας, 2002

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Τίτλος: « Η συμβολή της υψηλής διακριτικότητας αξονικής τομογραφίας (HRCT) στη διαγνωστική προσπέλαση των πνευμονικών αλλοιώσεων που προκαλούν οι κολλαγονώσεις και σύγκριση των ευρημάτων της HRCT με εργαστηριακούς δείκτες»

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία.

 • ΕΜΠΑΚΑΝ( Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα) 

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρός Ακτινολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, Τμήμα CT, MRI και PET-CT, από 06/04/1996.

 • Συνεργάτης Ακτινολόγος, Κλινική “Κυανούς Σταυρός”, Τμήμα CT και MRI, 2004-2011

 • Ως ειδικευόμενη ιατρός, στο , Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Αττικής «Η Αγία Όλγα», και στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Ιατρικά Συνέδρια, Ημερίδες, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και Μαθήματα: εκατόν είκοσι δυο (122) ομιλίες και εισηγήσεις σε ελληνικές (105) και διεθνείς (17) εκδηλώσεις (μέχρι το τέλος του 2015).

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • PET-CT

 • Απεικόνιση θώρακος

 • Αξονική Στεφανιογραφία

 • Επεμβατική Ακτινολογία

 • Ογκολογική Απεικόνιση

 • Επεμβατική Ακτινολογία με καθοδήγηση αξονικού τομογράφου

 • Τηλεδιάγνωση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Ιατρικά Συνέδρια: συνολικά εκατόν είκοσι τρείς (123), 55 σε διεθνή και 68 σε ελληνικά συνέδρια.

 • Δημοσιεύσεις: συνολικά πενήντα δυο (52), από τις οποίες είκοσι οκτώ (28) σε διεθνή & είκοσι τέσσερις (24) σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών «Υγεία» από 03/03/2009-27/03/2011. 

 • 2o βραβείο Ανηρτημένης Ανακοίνωσης : The role of PET/CT in restaging of Colo-rectal Cancer”. 14th United European Gastrenterology Week. Berlin, Germany, 21-25/10/200 (.Efthimiadou R, Roussakis A, Gogou L, Pagou M, Laspas F, Malamitsi J, Andreou J).

 

Βιβλία

Παθολογία του λεμφικού συστήματος Β. Τσακρακλίδη, έκδοση 2011 (εκδόσεις Τζεβελεκακη)

 • Απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του θύμου.

 • Απεικονιστική διερεύνηση των λεμφαδενοπαθειών.

 • Απεικονιστική διερεύνηση παθήσεων του σπληνός.

Κλινική Νεφρολογία ( Π. Ζηρογιάννης), Αθήνα 2007.

 • « η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας στη διερεύνηση των παθήσεων των νεφρών». 

Αξονική στεφανιογραφία. Εκδόσεις Κωνσταντάρας. 2010

 • Κεφ.4:η κλινική σημασία της μέτρησης φορτίου ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών (CALCIUM SCORE).

 • Κεφ.9:ζητήματα ασφάλειας και ακτινικής επιβάρυνσης 

Imaging in Clinical Oncology. Gouliamos AD, Andreou JA & Kosmidis PA, eds. Springer 2014

 • Melanoma : imaging findings . 

 • NM Findings: PET-CT in lung cancer

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Imaging of Coronary Artery bypass Grafts by Computed Tomography Coronary Angiography. Curr Probl Diagn Radiol 2013;42:241-248

 • Correlation of radiation dose and heart rate in dual-source computed tomography coronary angiography. Acta Radiol. 2011;52:273-7.

 • «Percutaneous CT-guided fine-needle aspiration of pulmonary lesions: results and complications in 409 patients. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2008; 52:458-462. 

 • Medical workers operating in nuclear medicine vs PET/CT: Radiation exposure comparison. European Journal of Medical Physics 2014 Sept: x.doi.org /10.1016/ j.ejmp .2014.07.100

 • «10 χρόνια PET-CT , 10 χρόνια μοριακή απεικόνιση». Art of Life and Health, περιοδικό Ομίλου Υγεία, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014.

 • Association between habitual physical activity and brown adipose tissue activity in individuals undergoing PET-CT scan. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Jan;82(1):147-54. doi: 10.1111/cen.12620. Epub 2014 Oct 27.