Εμμανουηλίδης Μιχαήλ

Εμμανουηλίδης Μιχαήλ Γενικός Χειρουργός

Συνεργάτης Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας “Γενικής Χειρουργικής”
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, Σύγχρονη Θεραπεία και Έρευνα. (Βαθμός: Λίαν καλώς)
 • Ειδίκευση Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο», 2011-2017
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) κατόπιν εξετάσεων (Βαθμός: Λίαν καλώς), 2007
 • Πτυχίο Ιατρικής με Υποτροφία ΥΠΕΠΘ – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κραϊόβα, Ρουμανία (Βαθμός: Άριστα), 1999-2005

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Έμμισθος Χειρουργός Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, επιμελητής Α’ Χειρουργικής Κλινικής, από 01/01/2019

 • Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κλινική Περιστερίου 11/2017-05/2018

 • Επιστημονικός Συνεργάτης και Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Ανάπλαση», από 15/12/2017

 • Ειδίκευση στην Α’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο»  (Διευθ. Ν. Οικονόμου), 2014-2017

 • Ειδίκευση στη Β’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο»         (Διευθ. Γ. Βελιμέζης), 2011-2014

 • Εκπαίδευση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Σισμανόγλειο» (Διευθ. Α. Λιούλιας), 04/2016-09/2016

 • Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Σισμανόγλειο» (Διευθ. Β. Παπαβασιλείου), 11/2016-4/2017

 • Επιστημονικός Συνεργάτης και Υπεύθυνος Πολυιατρείου Corfumedica, 05/2011-10/2011

 • Πρακτική άσκηση στο τμήμα Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Διευθ. Κ. Κωνσταντινίδης), 12/2010-05/2011

 • Υπηρεσία υπαίθρου, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου – Κέντρο Υγείας Καρπάθου, 06/2009-12/2010

 • Στρατιωτική Θητεία, Ειδικότητα Οπλίτη Ιατρού, Στρατός Ξηράς, 11/2007-11/2008

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ελάχιστα Επεμβατικές Χειρουργικές Τεχνικές Aνωτέρου και Kατωτέρου Πεπτικού

 • Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

 • Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κηλών

 • Ρομποτική Χειρουργική

 • Χειρουργική ογκολογία