Παπαδογεωργάκη Ελένη

Παπαδογεωργάκη Ελένη Μικροβιολόγος

Διευθύντρια, Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι