Δανιάς Πέτρος

Δανιάς Πέτρος Καρδιολόγος

Υπεύθυνος Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Άμισθος Τακτικός Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Tufts. Βοστώνης, Η.Π.Α. (από 3/2008 έως σήμερα)
 • Άμισθος Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Tufts. Βοστώνης, Η.Π.Α. (2005-2008)
 • Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Tufts. Βοστώνης, Η.Π.Α. (2004-2005)
 • Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Harvard Βοστώνης, Η.Π.Α,(2000-2004)
 • Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής Harvard Βοστώνης, Η.Π.Α. (1998-2000)
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) με τίτλο «Πειραματική ενδοκαρδίτιδα στον κόνικλο», 1994
 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα), 1990

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος εταιριών:

 • American College of Cardiology (Fellow)

 • European Society of Cardiology (Fellow)

 • Society of Cardiovascular Magnetic Resonance

 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής περιοδικών:

 • “Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση” (2004-2014)

 • “Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance” (2008-2011)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Πυρηνικής Καρδιολογίας, Νοσοκομείο Beth Israel Deaconess Medical Center, Βοστώνη, Η.Π.Α. (1999-2002)

 • Αναπληρωτής Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. “Υγεία” (από 7/2002)

 • Υπεύθυνος τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Δ.Θ.Κ.Α.”Υγεία” (από 7/2002)

 • Ιατρικός Διευθυντής Σellas Clinicals (2012-2013)

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κλινική Καρδιολογία

 • Μη επεμβατική καρδιακή απεικόνιση

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Fellow, American College of Cardiology

 • Fellow, European Society of Cardiology

 • Young Investigator Award, European Society Cardiology, 2001

 • Harvard-MIT/BIDMC-Pfizer C.I.T.P. Fellowship, 1999

 • Associates Competition Research Award, Am. College of Physicians, 1993

 • Κληροδότημα Κριεζή, 1991-1994

 • Κληροδότημα Παπαδάκη, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1985-1990

 

Βιβλία

Συγγραφή του βιβλίου “A Practical Guide for Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging. 150 Multiple Choice Questions and Answers”, Humana Press- Springer, 2008

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Comparison of three-dimensional coronary magnetic resonance angiography with X-ray angiography for detection of proximal and mid coronary stenoses”, N. Eng. J. Med. 2001; 345:1863-1910, Kim WY, Danias PG, Stuber M, Flamm SD, Plein S, Nagel E, Langeak SE, Weber OM, Pedersen EM, Botnar RM, Schmidt M, Manning WJ.

 • “Diagnostic Performance of Coronary MRA as compared against conventional X-ray angiography: a meta-analysis”, J. Am. Coll. Cardiol 2004; 44:1867-1876, Danias PG, Roussakis A, Ioannidis JP.

 • “Statins decrease perioperative complications in patients undergoing noncardiac vascular surgery: the statins for risk reduction in surgery (StaRRS) study”, J. Am. Coll. Cardiol 2005; 45:336-342, O’ Neil-Callahan K, Katsimaglis G, Tepper M, Ryan J, Mosby C, Ioannides JPA, Danias PG.

 • “A semi-automated approach towards generating three-dimensional mesh of the heart using a hybrid MRI/histology database”, Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2011 Apr;14(4):349-58. doi: 10.1080/10255842.2010.481286.Theofilogiannakos EK, Theofilogiannakos GK, Danias PG, Yioultsis TV, Anogeianaki A, Stergiou-Michailidou V, Kallaras K, Xenos T, Anogianakis G.

 • “Impact of age, sex, and indexation method on MR left ventricular reference values in the framingham heart study offspring cohort”. J Magn Reson Imaging. 2014 May 12. doi: 10.1002/jmri.24649 [Epub ahead of print]. Yeon SB, Salton CJ, Gona P, Chuang ML, Blease SJ, Han Y, Tsao CW, Danias PG, Levy D, O’Donnell CJ, Manning WJ.