Χριστόπουλος Ιωάννης

Χριστόπουλος Ιωάννης Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι